Nyheiter

Studentane jobbar mest om sommaren

Publisert: 28.09.2023
Rundt ni av ti som studerer med støtte frå Lånekassen, har lønna arbeid ved sidan av utdanninga. Å jobbe om sommaren er mest vanleg.
Bilete av leiar for analyse i Lånekassen, Beate Ellingsen

Nyheitsarkiv

Filter

Pressemelding

Studentane jobbar mest om sommaren

28.09.2023
Pressemelding

Flytande rente i Lånekassen stig

06.09.2023
Pressemelding

Elevar gjekk glipp av nesten 40 millionar

23.08.2023
Pressemelding

Studielånsrentene fortset å auke

09.08.2023
Pressemelding

10 ting du må vite om studielån

25.07.2023

Flytande rente i Lånekassen stig

10.07.2023
Pressemelding

Fleire får over 1 million i studiegjeld

15.06.2023
Pressemelding

Søk studielån før det store rushet

14.06.2023
Pressemelding

Lita renteauking hos Lånekassen

09.06.2023
Pressemelding

Rekordmange norske studentar på utveksling i...

09.06.2023
Pressemelding

Den flytande renta i Lånekassen stig

09.05.2023
Pressemelding

Fleire har problem med å betale tilbake

19.04.2023
Pressemelding

Rentene på studielånet aukar

11.04.2023

Endringar for studieåret 2023-2024

22.03.2023

Den flytande renta i Lånekassen stig

13.03.2023
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går ned

10.02.2023
Pressemelding

Siste frist for å søke straumstipend

13.01.2023
Pressemelding

No får du sletta meir studielån i nord

12.01.2023
Pressemelding

Flytande rente på studielånet aukar

11.01.2023
Pressemelding

Slutt på ekstra koronautsettingar

16.12.2022
Pressemelding

Aldri har så få bunde studielånsrenta

12.12.2022
Pressemelding

No kjem det nye straumstipendet

09.12.2022
Pressemelding

Flytande rente på studielånet aukar

07.11.2022
Stipend og lån

Ny liste over universitet som gir rett til...

20.10.2022
Pressemelding

Elevar gjekk glipp av 40 millionar i stipend

14.10.2022
Pressemelding Gjeld og betaling

Fastrentene i Lånekassen aukar

10.10.2022
Stipend og lån Gjeld og betaling

Forslag til statsbudsjett 2023 som påverkar...

06.10.2022
Pressemelding

Flytande rente i Lånekassen aukar

09.09.2022
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen aukar

10.08.2022
Pressemelding

Flytande studielånsrente stig

07.07.2022
Pressemelding

Færre enn forventa mista inntekt grunna korona

30.06.2022
Pressemelding

Rekordmange betalingsutsettingar i Lånekassen

23.06.2022
Pressemelding

Siste frist for å søke straumstipend frå...

13.06.2022
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen stig

10.06.2022
Pressemelding

Færre nordmenn studerer i utlandet

08.06.2022
Pressemelding

Flytande studielånsrente stig

10.05.2022
Stipend og lån

Flyktningar frå Ukraina kan få lån og stipend

19.04.2022
Pressemelding Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen aukar

08.04.2022
Pressemelding

Fleire med over 1 million i studiegjeld

29.03.2022
Stipend og lån

Endringar for reglar studieåret 2022-2023

04.03.2022
Pressemelding Pressemelding

Flytande rente i Lånekassen stig

03.03.2022
Stipend og lån

Færre universitet og høgskolar i utlandet gir...

15.02.2022
Pressemelding

Fleire studentar kan tene over inntektsgrensa i...

15.02.2022
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går opp

10.02.2022
Pressemelding

72 000 studentar har søkt om straumstipend hittil

08.02.2022
Pressemelding

Lånekassens kunder kan fortsatt utsette betalingen

31.01.2022
Pressemelding

Flytende rente stiger

07.01.2022
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen stiger

10.12.2021
Stipend og lån

Regjeringa vil gi lån og stipend som...

08.12.2021
Pressemelding

Stabilt låg studielånsrente

10.11.2021
Stipend og lån

Foreslår reduksjon i lærestader med rett til...

15.10.2021
Stipend og lån

Forslag til statsbudsjett 2022

12.10.2021
Pressemelding

Framleis låge fastrenter i Lånekassen

11.10.2021
Pressemelding

Elevar gjekk glipp av 40 millionar kronar

22.09.2021
Pressemelding

Ny renterekord i Lånekassen

08.09.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går opp

10.08.2021
Stipend og lån

Krev berre lønnsslipp for unntak frå...

19.07.2021
Pressemelding

Tidenes laveste studielånsrente

07.07.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen stig

10.06.2021
Pressemelding

Søk studielån før det store rushet

09.06.2021
Stipend og lån

Frivillig ulønna arbeid eller verv er ikkje til...

31.05.2021
Stipend og lån

No kan studentar søke om lån og stipend for...

26.05.2021
Gjeld og betaling

Flytande rente blir ikkje endra

03.05.2021
Pressemelding

Søker Noreg rundt etter dei beste IT-hovuda

03.05.2021
Pressemelding

Lånekassen gir ekstra støtte til vaksne som vil...

15.04.2021
Stipend og lån

Stipend og lån til vaksne studentar

15.04.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går opp

09.04.2021
Stipend og lån

Endring i reglane i Lånekassen frå og med...

06.04.2021
Pressemelding

Flytande rente stig

04.03.2021
Pressemelding

Gir kundane fleire betalingsutsettingar grunna...

01.03.2021
Pressemelding

Fleire mottek flyktningstipend frå Lånekassen

24.02.2021
Gjeld og betaling

Kvifor har eg fått ein betalingsplan?

23.02.2021
Pressemelding

Ny administrerande direktør i Lånekassen

23.02.2021

Studentar i utlandet må dokumentere fagleg...

22.02.2021
Pressemelding

Har du fått di første rekning frå Lånekassen?

11.02.2021
Pressemelding

Framleis låge fastrenter i Lånekassen

10.02.2021

Endrar praksis for tilleggsstipend

03.02.2021

Regjeringas forslag til nye koronatiltak for...

29.01.2021
Stipend og lån

Informasjon om flyktningstipend på fleire språk

27.01.2021
Stipend og lån

Må dokumentere for å få omgjort tilleggslån til...

25.01.2021
Pressemelding

No kan koronalån bli gjort om til stipend

25.01.2021
Pressemelding

Stabilt låg flytande rente

08.01.2021
Pressemelding

Rekordlåge fastrenter i Lånekassen frå nyttår

11.12.2020
Stipend og lån

Unntaket frå inntektsgrensa gjeld ut 2020

23.10.2020
Stipend og lån

Ny liste over universitet som gir rett til...

09.10.2020
Stipend og lån

Enklare for eldre studentar og studentar med barn

03.07.2020

Ny nettstad

02.07.2020
Stipend og lån Gjeld og betaling

Nyutdannede lærere kan få slettet studielån

28.05.2020