Nyheiter

Student? Så mykje kan du tene før stipendet ryk

Publisert 20.03.2024
Merk deg summen 214 213 kroner dersom du er student. Så mykje kan du tene før stipendet frå Lånekassen gradvis blir redusert. 

Nyheitsarkiv

Filter

Flytande rente blir 5,214 prosent

06.05.2024

Reis hit – få mer stipend fra Lånekassen

19.04.2024
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går opp

09.04.2024
Pressemelding

Student? Så mykje kan du tene før stipendet ryk

20.03.2024

Endringar for elevar og studentar studieåret...

15.03.2024

Flytande rente blir 5,128 prosent

05.03.2024

Lånekassen med bukontroll

21.02.2024
Pressemelding

Bli lærar - kvitt deg med studielån

15.02.2024
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går ned

09.02.2024
Pressemelding

10 ting du må vite om tilbakebetaling av studielån

24.01.2024
Pressemelding

Flytande rente blir 5,032 prosent

09.01.2024
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen synker

11.12.2023
Pressemelding

Flytende rente blir 4,765 prosent

10.11.2023

Universitet i utlandet som gir rett til utvida...

24.10.2023

Fastrentene i Lånekassen fortset å auke

31.10.2023

Forslag i statsbudsjettet 2024 som påverkar kundar...

09.10.2023

Studentane jobbar mest om sommaren

28.09.2023
Pressemelding

Flytande rente i Lånekassen stig(3)

06.09.2023

Elevar gjekk glipp av nesten 40 millionar

23.08.2023
Pressemelding

Studielånsrentene fortset å auke

09.08.2023

10 ting du må vite om studielån

25.07.2023

Flytande rente i Lånekassen stig(2)

10.07.2023

Fleire får over 1 million i studiegjeld

15.06.2023

Lita renteauking hos Lånekassen

09.06.2023
Pressemelding

Rekordmange norske studentar på utveksling i...

09.06.2023

Den flytande renta i Lånekassen stig

09.05.2023

Fleire har problem med å betale tilbake

19.04.2023
Pressemelding

Rentene på studielånet aukar

11.04.2023

Endringar for studieåret 2023-2024

22.03.2023

Den flytande renta i Lånekassen stig

13.03.2023

Fastrentene i Lånekassen går ned

10.02.2023

Siste frist for å søke straumstipend

13.01.2023

No får du sletta meir studielån i nord

12.01.2023

Flytande rente på studielånet aukar

11.01.2023
Pressemelding

Slutt på ekstra koronautsettingar

16.12.2022
Pressemelding

Aldri har så få bunde studielånsrenta

12.12.2022

No kjem det nye straumstipendet

09.12.2022

Flytande rente på studielånet aukar

07.11.2022
Stipend og lån

Ny liste over universitet som gir rett til utvida...

20.10.2022

Elevar gjekk glipp av 40 millionar i stipend

14.10.2022
Pressemelding Gjeld og betaling

Fastrentene i Lånekassen aukar

10.10.2022

Forslag til statsbudsjett 2023 som påverkar kundar...

06.10.2022

Flytande rente i Lånekassen aukar

09.09.2022
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen aukar

10.08.2022
Pressemelding

Flytande studielånsrente stig

07.07.2022
Pressemelding

Færre enn forventa mista inntekt grunna korona

30.06.2022
Pressemelding

Rekordmange betalingsutsettingar i Lånekassen

23.06.2022
Pressemelding

Siste frist for å søke straumstipend frå Lånekassen

13.06.2022
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen stig

10.06.2022

Færre nordmenn studerer i utlandet

08.06.2022

Flytande studielånsrente stig

10.05.2022
Stipend og lån

Flyktningar frå Ukraina kan få lån og stipend

19.04.2022
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen aukar

08.04.2022
Pressemelding

Fleire med over 1 million i studiegjeld

29.03.2022
Stipend og lån

Endringar for reglar studieåret 2022-2023

04.03.2022
Pressemelding

Flytande rente i Lånekassen stig

03.03.2022
Stipend og lån

Færre universitet og høgskolar i utlandet gir rett...

15.02.2022
Pressemelding

Fleire studentar kan tene over inntektsgrensa i 2022

15.02.2022

Fastrentene i Lånekassen går opp

10.02.2022
Pressemelding

72 000 studentar har søkt om straumstipend hittil

08.02.2022

Lånekassens kunder kan fortsatt utsette betalingen

31.01.2022

Flytende rente stiger

07.01.2022
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen stiger

10.12.2021
Stipend og lån

Regjeringa vil gi lån og stipend som straumstøtte...

08.12.2021
Pressemelding

Stabilt låg studielånsrente

10.11.2021
Stipend og lån

Foreslår reduksjon i lærestader med rett til...

15.10.2021
Stipend og lån

Forslag til statsbudsjett 2022

12.10.2021
Pressemelding

Framleis låge fastrenter i Lånekassen

11.10.2021
Pressemelding

Elevar gjekk glipp av 40 millionar kronar

22.09.2021
Pressemelding

Ny renterekord i Lånekassen

08.09.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen går opp

10.08.2021
Stipend og lån

Krev berre lønnsslipp for unntak frå inntektsgrense

19.07.2021

Tidenes laveste studielånsrente

07.07.2021
Pressemelding

Fastrentene i Lånekassen stig

10.06.2021
Pressemelding

Søk studielån før det store rushet

09.06.2021
Stipend og lån

Frivillig ulønna arbeid eller verv er ikkje til...

31.05.2021
Stipend og lån

No kan studentar søke om lån og stipend for...

26.05.2021
Gjeld og betaling

Flytande rente blir ikkje endra

03.05.2021
Pressemelding

Søker Noreg rundt etter dei beste IT-hovuda

03.05.2021
Stipend og lån

Stipend og lån til vaksne studentar

15.04.2021
Pressemelding

Lånekassen gir ekstra støtte til vaksne som vil...

15.04.2021

Fastrentene i Lånekassen går opp

09.04.2021
Stipend og lån

Endring i reglane i Lånekassen frå og med 2021–2022

06.04.2021
Pressemelding

Flytande rente stig

04.03.2021
Pressemelding

Gir kundane fleire betalingsutsettingar grunna...

01.03.2021
Pressemelding

Fleire mottek flyktningstipend frå Lånekassen

24.02.2021
Pressemelding

Ny administrerande direktør i Lånekassen

23.02.2021

Studentar i utlandet må dokumentere fagleg...

22.02.2021
Pressemelding

Har du fått di første rekning frå Lånekassen?

11.02.2021
Pressemelding

Framleis låge fastrenter i Lånekassen

10.02.2021

Endrar praksis for tilleggsstipend

03.02.2021

Regjeringas forslag til nye koronatiltak for...

29.01.2021
Stipend og lån

Informasjon om flyktningstipend på fleire språk

27.01.2021
Pressemelding

No kan koronalån bli gjort om til stipend

25.01.2021
Pressemelding

Stabilt låg flytande rente

08.01.2021
Pressemelding

Rekordlåge fastrenter i Lånekassen frå nyttår

11.12.2020
Gjeld og betaling

Kvifor har eg fått ein betalingsplan?

23.02.2021
Stipend og lån

Unntaket frå inntektsgrensa gjeld ut 2020

23.10.2020
Stipend og lån

Ny liste over universitet som gir rett til utvida...

09.10.2020

Ny nettstad

02.07.2020
Stipend og lån

Enklare for eldre studentar og studentar med barn

03.07.2020

Nyutdannede lærere kan få slettet studielån

28.05.2020
Stipend og lån

Må dokumentere for å få omgjort tilleggslån til...

25.01.2021