Foreslår reduksjon i lærestader med rett til utvida stipend

Publisert: 15.10.2021
Solberg-regjeringa foreslo i statsbudsjettet for 2022 å redusere talet på lærestader i utlandet med rett til utvida stipend til skolepengar. Om forslaget blir vedtatt, vil det likevel ikkje påverke studentar som har begynt på ei utdanning med rett til dette stipendet.

Den nye lista, som gjeld for studieåret 2022-2023, er utarbeida av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir), og bestemmer kva for universitet som er godkjente for utvida skolepengestipend.

Påverkar primært engelskspråklege lærestader

Lista over lærestader som gir rett til utvida stipend blir oppdatert kvart år, men om dette forslaget blir vedtatt vil lista bli redusert frå 146 til 75 lærestader.

Lærestadene som blir påverka er for det meste universitet i de engelskspråklege landa USA, Storbritannia og Australia som krev ein høg sum skolepengar.

Studentar som får utvida stipend i dag blir ikkje påverka 

Studentar som allereie har begynt på ei utdanning ved eit av lærestadene som blir påverka av forslaget, kan fullføre utdanninga si med rett til utvida stipend, også om utdanningsløpet blir fullført etter forslaget trer i kraft.

Mister ikkje rett til ordinært lån og stipend

Framtidige studentar vil framleis ha rett til lån og stipend om dei studerer ved desse lærestadene, men mister retten til det utvida stipendet til skolepengar, dersom forslaget blir vedtatt.

Les meir

Her finn du lista over lærestader som framleis gir rett til utvida stipend dersom forslaget blir vedtatt (diku.no).

På side 234-252 i dette dokumentet finn du alle forslaga i statsbudsjettet som omhandlar Lånekassen (regjeringen.no).