Gjeld og betaling

Dagens rente er
5,032 %
Flytande nominell rente
Les meir om renter

Veileder betalingskalkulator

Du kan utsette rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger, som tilsvarar 3 år. Du treng ikkje å oppgi grunn. 

Du kan søke om utsetting sjølv om du har fått purringar eller lånet ditt er sagt opp. 

Pass på dette

Søk før betalingsfristen for å unngå purregebyr. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

  • Avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken

Kontonummer og KID

Rekningen inneheld all informasjon du treng for å betale. Hvis du ikkje finner rekningen skal du bruke dette:
  • Kontonummer: 7694.05.20300
  • KID-nummer. Det er alltid det same, og du finn det på Dine sider og på rekningene.
  • Terminbeløp. Dette finn du på Dine sider