Gjeld og betaling

Dagens rente er
1,667 %
Flytande nominell rente
Les meir om rentar

Veileder betalingskalkulator

Utsett rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger som tilsvarar 3 år, og det er ingen bestemte vilkår du må oppfylle for å utsette betalinga. 

Pass på dette

Søk helst før fristen er utløpt. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

  • avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken

Kontonummer og KID

Rekningen inneheld all informasjon du treng for å betale. Hvis du ikke finner rekningen skal du bruke dette:
  • Kontonummer: 6345.05.08715
  • KID-nummer. Det er alltid det same, og du finn det på Dine sider og på rekningene.
  • Terminbeløp. Dette finn du på Dine sider