Barn og fødsel

Når du får barn

Du kan få stipend på grunn av fødsel eller adopsjon.

Student med barn

Tek du høgare utdanning, fagskole, vidaregåande med studielån eller førebuande opplæring for vaksne over 21 år? Då kan du få meir stipend og lån dersom du har barn.

Elev med barn

Går du på vidaregåande skole, er lærling eller tek førebuande opplæring for deg under 21 år? Då kan du få meir stipend og lån dersom du har barn.