Færre universitet og høgskolar i utlandet gir rett til utvida stipend til skolepengar frå hausten 2022

Publisert: 15.02.2022
I statsbudsjettet for 2022 blei det foreslått å redusere mengda universitet i utlandet som gir rett til utvida stipend til skolepengar. Dette forslaget er no vedtatt, og vil gjelde frå studieåret 2022–2023.

Endringa gjeld berre for deg som begynner å studere frå hausten 2022. Studentar som allereie har begynt på ei utdanning ved eit universitet eler høgskole som gir rett til utvida stipend, har rett til dette stipendet resten av utdanninga. Dette gjeld også sjølv om universitetet eler høgskolen ikkje lenger gir rett til utvida stipend.

Lista over universitet og høgskolar dette gjeld, er laga av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir). Dei fleste universiteta og høgskolane som har blitt fjerna frå lista er i dei engelskspråklege landa USA, Storbritannia og Australia.

Les også

HK-dir sine sider om lista (HK-dir)

Australia (6)

 • Australian National University
 • Monash University
 • University of New South Wales (UNSW)
 • University of Melbourne
 • University of Queensland
 • University of Sydney

Belgia (2)

 • Ghent University
 • KU Leuven

Canada (3)

 • McGill University
 • University of British Columbia
 • University of Toronto

Frankrike (3)

 • Université Paris-Saclay
 • Université PSL
 • Sorbonne University

Japan (2)

 • Kyoto University
 • University of Tokyo

Kina, inkludert Hong Kong (7)

 • Tsinghua University
 • Peking University
 • Zhejiang University
 • Fudan University
 • Schanghai Jiao Tong University
 • University of sciens and tecnology of Kina
 • University of Hong Kong

Nederland (3)

 • Leiden University
 • University of Groningen
 • Utrecht University

Singapore (2)

 • Nanyang Technological University
 • National University of Singapore

Storbritannia (8)

 • Imperial College London
 • King's College London
 • University College London (UCL)
 • University of Bristol
 • University of Cambridge
 • University of Edinburgh
 • University of Manchester
 • University of Oxford

Sveits (3)

 • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPLF)
 • Swiss Federal Institute of Technology Zurichv (ETH)
 • University of Zurich

Tyskland (3)

 • Heidelberg University
 • Technical University Munich
 • University of Munich (LMU)

USA (33)

 • Boston University
 • California Institute of Technology
 • Carnegie Mellon University
 • Columbia University
 • Cornell University
 • Duke University
 • Georgia Institute of Technology
 • Harvard University
 • Johns Hopkins University
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • New York University
 • Northwestern University
 • Princeton University
 • Stanford University
 • University of California, Berkeley
 • University of California, Davis
 • University of California, Irvine
 • University of California, Los Angeles
 • University of California, San Diego
 • University of California, Santa Barbara
 • University of Chicago
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • University of Maryland, College Park
 • University of Michigan-Ann Arbor
 • University of Minnesota, Twin Cities
 • University of North Carolina at Chapel Hill
 • University of Pennsylvania
 • University of Southern California
 • University of Texas at Austin
 • University of Washington
 • University of Wisconsin - Madison
 • Washington University in St. Louis
 • Yale University