Universitet i utlandet som gir rett til utvida stipend neste studieår

Publisert: 24.10.2023
Studentar som går på eit universitet eller ein høgskole i eit land utanfor Norden og som må betale mykje i skolepengar, kan i nokre tilfelle ha rett til eit utvida stipend frå Lånekassen.

For å ha rett til stipendet, må universitetet eller høgskolen vere på kvalifiseringslista til Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir). HK-dir reviderer denne lista kvart år.

Studentar som har begynt på ein utdanningsgrad med rett til utvida stipend, vil framleis kunne få dette stipendet til dei er ferdige med graden, sjølv om universitetet har blitt fjerna frå lista i mellomtida. Sjå kva for universitet og høgskolar som gir rett til utvida stipend i studieåret 2023-2024.

Les også

HK-dir sine nettsider om kvalifiseringslista

To nye universitet på lista over rett til utvida stipend

Kina, inkludert Hong Kong

 • Nanjing University
 • Chinese University of Hong Kong

Desse universiteta blir fjerna frå lista over rett til utvida stipend

Nederland

 • Utrecht University

Storbritannia

 • London School of Economics (LSE)

Fullstendig liste som gjeld for studieåret 2024-2025

Australia (6)

 • University of Melbourne
 • University of Queensland
 • Monash University
 • University of Sydney
 • Australian National University
 • University of New South Wales (UNSW - Sydney)

Belgia (1)

 • KU Leuven

Canada (3)

 • University of Toronto
 • University of British Columbia
 • McGill University

Frankrike (3)

 • Université Paris-Saclay
 • Université PSL
 • Sorbonne University

Japan (2)

 • University of Tokyo
 • Kyoto University

Kina, inkludert Hong Kong (9)

 • Tsinghua University
 • Peking University
 • Zhejiang University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Fudan University
 • University of science and technology of China
 • University of Hong Kong
 • Nanjing University
 • Chinese University of Hong Kong

Nederland (1)

 • University of Groningen

Singapore (2)

 • National University of Singapore
 • Nanyang Technological University

Storbritannia (8)

 • University of Oxford
 • University of Cambridge
 • Imperial College London
 • University College London (UCL)
 • University of Edinburgh
 • University of Manchester
 • King's College London
 • University of Bristol

Sveits (3)

 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)
 • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
 • University of Zurich

Sør-Korea (1)

 • Seoul National University

Tyskland (4)

 • Technical University of Munich (TUM)
 • University Munich (LMU)
 • Heidelberg University
 • University of Bonn

USA (32)

 • Stanford University
 • Harvard University
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • Princeton University
 • University of California, Berkeley
 • California Institute of Technology
 • Yale University
 • University of Chicago
 • Columbia University
 • University of Pennsylvania
 • Johns Hopkins University
 • University of California, Los Angeles
 • Cornell University
 • University of Washington
 • University of Michigan – Ann Arbor
 • University of California, San Diego
 • New York University
 • Northwestern University
 • Duke University
 • Washington University in St. Louis
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • University of Texas at Austin
 • University of Wisconsin – Madison
 • University of North Carolina at Chapel Hill
 • University of Minnesota, Twin Cities
 • University of California, Santa Barbara
 • University of Southern California
 • Carnegie Mellon University
 • University of California, Irvine
 • Vanderbilt University
 • Brown University
 • University of Maryland, College Park