Tilgjengelegheit og universell utforming

Tenestene våre skal vere tilgjengelege for alle, uavhengig av funksjonsevne og utan spesialtilpassingar. Vi jobbar kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og jobbar etter rammeverket Wcag 2.1.

Vi har desse fire tilgjengelegheitserklæringane:

Som erklæringane viser, har vi framleis nokre område der vi må utbetre manglar. Vi prioriterer først dei avvika som har størst betydning for at alle skal kunne bruke tenestene våre.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høyre frå deg. Send oss ei melding dersom du ser at vi kan forbetre tenestene våre.

Send oss ein e-post på uu@lanekassen.no.