Tilgjengelegheit og universell utforming

Tenestene våre skal vere tilgjengelege for alle, uavhengig av funksjonsevne og utan spesialtilpassingar. Vi jobbar kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og jobbar etter rammeverket Wcag 2.1.

Vi har desse fire tilgjengelegheitserklæringane:

Som erklæringane viser, har vi framleis nokre område der vi må utbetre manglar. Vi prioriterer først dei avvika som har størst betyding for at alle skal kunne bruke tenestene våre.