Flytande rente på studielånet aukar

Publisert: 07.11.2022
Frå 1. januar blir den flytande renta på studielånet 2,979 prosent.

Flytande rente stig med 0,664 prosentpoeng frå 1. januar. Dagens flytande rente er på 2,315 prosent.

759 800 av Lånekassens tilbakebetalarar har per i dag flytande rente, medan 21 400 har fast rente på studielånet.

Fastrentene som gjeld frå 1. januar blir offentleggjorde rundt 10. desember.

Les meir om korleis renta i Lånekassen blir fastsett og følg renteutviklinga her