Søknadar og skjema

Stipend og lån til utdanning

Endre søknad eller melde frå om noko?

Meld frå om endringar

Du kan melde om

  • flytting
  • avbrutt utdanning
  • at du tar fleire eller færre fag/studiepoeng
  • at du vil trekke søknaden din
  • bytta lærestad eller utdanning

Logg inn for å melde frå

Du melder endringen på Dine sider

Du kan utsette rekninga

36 utsettingar

Du kan utsette rekninga 36 gonger, som tilsvarar 3 år. Du treng ikkje å oppgi grunn. 

Du kan søke om utsetting sjølv om du har fått purringar eller lånet ditt er sagt opp. 

Pass på dette

Søk før betalingsfristen for å unngå purregebyr. Dersom du søker etter at rekninga er sendt ut, må du hugse på dette: 

  • Avtalegiro - du må sjølv stoppe trekket i nettbanken

Ordningar for reduksjon av gjeld

Veileder frister