Presse

Vi hjelper journalistar med spørsmål om statistikk, Lånekassen sine ordningar, tenester og organisasjon.

Er du journalist?

Da kan du kontakte en av oss.

Men er du kunde og har spørsmål som gjeld behandlinga av saka di, må du ringe kundetelefonen, tlf. 21 49 60 00. Lånekassens sentralbord har telefonnummer 21 70 40 00.
Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør. Foto

Anette Bjerke

Kommunikasjonsdirektør
Telefon: 402 23 180
Leiinga
Logo
Tal og fakta

Vi loggar kontakt frå pressa

All kontakt frå pressa til Lånekassen blir logga. Vi loggar namn, oppdragsgivar, kontaktinformasjon, kva kontakten gjeld og dialogen med journalisten. Informasjonen som blir logga er berre tilgjengeleg for dei som jobbar med pressekontakt i Lånekassen, og vil ikkje bli brukt til andre formål enn pressehandtering.

Dersom du ikkje ønsker at kontaktinformasjonen din eller spørsmåla dine skal bli logga, eller at du ønsker at vi skal slette opplysningar frå tidlegare kontakt, meld frå til ein våre pressekontaktar. Vi slettar opplysningane i medieloggen etter tre år.