Den flytande renta i Lånekassen stig

Publisert: 09.05.2023
Frå 1. juli stig den flytande renta på studielånet til 3,668 prosent.

Det er ei auke på 0,136 prosentpoeng. I dag er flytande rente 3,532 prosent.

749 200 av tilbakebetalarane i Lånekassen har i dag flytande rente, medan 19 600 har fast rente på studielånet.

Fastrentene som gjeld frå 1. juli blir tilgjengelege rundt 10. juni.

Les meir om korleis renta i Lånekassen blir fastsett.
På nettsida vår kan du følge renteutviklinga.