10 ting du må vite om studielån

Publisert: 25.07.2023
Du kan søke studielån med en gang du har fått studieplass. Her er 10 ting du må vite om lån og stipend fra Lånekassen studieåret 2023–2024.

1. Du kan søke studielån når du har fått studieplass.

Det lønner seg å søke så raskt som mulig, slik at du kan få pengene på konto til studiestart. Du må logge inn på lanekassen.no for å søke. Frist for å søke er 15. november for høstsemesteret eller hele studieåret, og 15. mars 2024 hvis du søker for vårsemesteret.

2. For å få pengene utbetalt, må du gjøre tre ting:

Registrere deg for semesteret, melde deg opp til eksamen og signere avtalen med Lånekassen. Egne regler gjelder hvis du går på privat høyskole eller følger nettundervisning. Sjekk hva som gjelder ved ditt lærested.1

3. Du kan få inntil 137 907 kroner i basislån studieåret 2023–2024.

Studenter i Norge får penger fra Lånekassen én gang per måned. Det er en større utbetaling ved semesterstart, og deretter en utbetaling senest den 15. hver måned.

4. Inntil 40 prosent av basislånet kan senere bli gjort om til stipend.

For å få omgjøring, må tre kriterier oppfylles: Du må bo borte fra foreldrene dine, ha inntekt og formue under fastsatte beløpsgrenser og bestå utdanningen.

5. Inntektsgrensen for 2023 er 205 579 kroner.

Det betyr at for å få fullt stipend, kan du ikke tjene mer enn dette, hvis du har fått støtte for hele året. Får du støtte for bare ett semester, er grensen høyere. Du mister ikke hele stipendet hvis du har inntekt litt over grensen, men det reduseres gradvis etter hvor stor inntekt du har hatt. Det er egne grenser for formue.

6. Du kan ha rett til andre typer lån og stipend i tillegg til basislån.

Dette gjelder for eksempel hvis du betaler skolepenger, hvis du er over 30 år, hvis du har barn eller hvis du har nedsatt funksjonsevne og ikke kan jobbe ved siden av studiene.

7. Hvis du avbryter studiene, må du gi Lånekassen beskjed, slik at utbetalingene kan stoppes.

Du må også gi beskjed dersom du bestemmer deg for å ta flere eller færre studiepoeng. Hvis du bytter lærested etter at du har søkt om lån og stipend, må du søke på nytt. Dette gjelder selv om du allerede har fått svar på søknaden.

8. Hvis du blir syk i mer enn to uker, kan du få sykestipend.

Da blir lånet ditt gjort om til stipend for den perioden du er syk. Du kan maksimalt få sykestipend i 4 måneder og 15 dager i løpet av et studieår, og du må ha søkt om vanlig lån og stipend før du ble syk.

9. Du kan få støtte til å ta til sammen 480 studiepoeng.

Det tilsvarer åtte år med fulltidsstudier. Du kan være forsinket med inntil 60 studiepoeng. Er du mer forsinket enn dette, har du i utgangspunktet ikke rett til lån og stipend, og du må ta igjen forsinkelsen før du kan få mer støtte.

10. Husk at lånet skal betales tilbake.

Når du ikke lenger får penger fra Lånekassen til fulltidsutdanning, kommer regningene, enten du er ferdig med utdanningen eller ikke. Den første regningen kommer cirka sju måneder etter siste periode du mottok støtte. Du kan følge med på behandling av søknadene dine og hvor mye du har i gjeld ved å logge inn på lanekassen.no.