Utanlandsk statsborgar

Kven er EØS- eller EFTA-borgar?

Om du er statsborgar i eit EU-land eller i Sveits, Liechtenstein eller Island, gjeld det eigne reglar for støtte frå Lånekassen.

Kven er ikkje EØS- eller EFTA-borgar

Om du ikkje er statsborgar i eit EU-land eller i Sveits, Liechtenstein eller Island, og om du ikkje blir rekna som flyktning, skal du velje dette.

Kven blir rekna som flyktning?

Dette gjeld deg som har fått innvilga vern (asyl) i Noreg.