Universitet og høgskole i utlandet

Hel grad og enkeltemner på et universitet eller høgskole utenfor Norden.

Veileder Helgrad utland

Dokumentasjon

Det er krav til dokumentasjon både første gang du søker om lån og stipend til en utdanning, og underveis i en gradsutdanning. 

Foreløpig uttalelse om retten til lån og stipend

I noen tilfeller kreves det en foreløpig uttalelse om at du kan få lån og stipend fra Lånekassen. Du kan laste ned en slik her.

Utenlandsk statsborger?

Det er strengere krav for å kunne få lån og stipend fra Lånekassen til studier i utlandet hvis du ikke er norsk statsborger.

Studere i utlandet

Lånekassen tilbyr lån og stipend til deg som skal ta en hel grad eller enkeltemner i utlandet.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Alle studenter får basislån og reisestøtte

De fleste får tre forskjellige typer støtte til utdanning i utlandet. Basislån, reisestøtte og skolepengelån dersom du skal betale skolepenger.

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene.

Betaler du skolepenger til universitetet, kan du få stipend og lån til dekning av det, opp til et maksbeløp. Maksbeløpet er avhengig av hvor du studerer og hvor mye du skal betale.

Vi gir også støtte som et tilskudd til reise til og fra verdensdelen du studerer i.

Les også

Endringer for studieåret 2023-2024

Du søker om stipend og lån én gang hvert år

Du må søke om studiestøtte hvert år. Skjer det noe under studiene, som at du slutter før eksamen eller du vil bytte utdanning, logger du deg inn på Dine sider og melder ifra til oss.

Kontroll av faglig progresjon

Fordi vi ikke får inn informasjon om beståtte eksamener eller bekreftelse på hvor mye skolepenger du har betalt fra utenlandske læresteder, må du dokumentere dette til oss hvert år.

Du får beskjed fra oss når og hvordan dette skal gjøres. Du må dokumentere faglig progresjon for at du skal få gjort om deler av lånet ditt til stipend, og for at vi skal behandle søknaden din når du søker for neste studieår.

Gjeld og nedbetaling

Lån fra Lånekassen er rente- og avdragsfritt så lenge du er student og mottar støtte fra oss. Når du ikke lenger får støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen, begynner det å løpe renter på lånet og du må begynne å betale rundt 9 måneder senere.

Gå til søknad for hel grad
Skal du studere helsefag?
Sett deg inn i reglene for autorisasjon
Språkkurs
Er undervisningsspråket et annet enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs
Utvidet stipend til skolepenger
Noen læresteder i utlandet gir rett til ekstra stipend til skolepenger

Når du tar enkeltemner

Du kan få stipend og lån til å ta enkeltemner på et universitet utenfor Norden, selv om du ikke er på utveksling eller er tatt opp til en gradsutdanning.

Du får like mye utbetalt som helgradsstudenter, forutsatt at utdanningen oppfyller kravene våre.

Krav til utdanningen

  • Du må være student på fulltid. Det vil si at du tar fag som tilsvarer minst 30 studiepoeng per semester.
  • Alle fagene må være hentet fra fagplanen til en godkjent grad som tilbys ved samme lærested.
  • Alle fagene må minimum være på nivå med utdanning på bachelornivå i Norge.
  • Utdanning må være stedbasert og foregå på universitetet. Du kan altså ikke få støtte til samlings- eller nettstudier.

Det betyr at du ikke får lån og stipend til enkeltemner på nivå med det første året av en bachelorgrad i USA og ikke-vestlige land.

Gå til søknad for enkeltemner

Når ting skjer

Når noe skjer i livet ditt eller i studiehverdagen din, kan det ha konsekvenser for hva du kan få fra Lånekassen, enten nå eller i framtiden.
Kvinnelig student som smiler. Foto.

Omgjøring av lån til stipend

Inntil 40 prosent av basislånet ditt kan bli gjort om til stipend hvis du består utdanningen din og avlegger en grad.

Du må sende inn vitnemål for å få omgjøring

Når du har avsluttet utdanningen din i utlandet, må du sende inn en kopi av vitnemålet ditt og offisiell eksamensutskrift, slik at vi kan gjøre om lån til stipend.

Hvis du har fått lån og stipend til skolepenger, må du også sende inn dokumentasjon fra lærestedet som bekrefter at du har betalt skolepengene.

Send inn kopi av vitnemål og offisiell eksamensutskrift innen fristen

Fristen for å få omgjøring for beståtte studiepoeng, er fire år tilbake i tid, regnet fra det kalenderåret hvor vi mottar resultatene fra deg. Tar du en grad som er lengre enn fire år, må du derfor sende inn resultater underveis i graden, slik at du ikke går glipp av omgjøring.

Fristen for å få omgjøring for en fullført grad er åtte år tilbake i tid, regnet fra starten av det semesteret hvor du besto graden.

For å kunne få omgjøring for fullført grad, må dokumentasjonen vise hvilken grad eller kvalifikasjon du har oppnådd. Hvis du har avsluttet utdanningen før du har fullført en grad, må du gi oss beskjed.

Les om de generelle reglene for omgjøring

Er du over 30 år?

Kan du søke om inntil
111 640
i tilleggslån per år

Du kan låne inntil 111 640 kroner ekstra i året hvis du studerer på fulltid, som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp. Du kan låne 223 280 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån.

Skal du studere ved NORGINSA?

Du kan få
23 163 kr
per år i ekstra stipend

Studerer du ved en spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike eller Tyskland, kan du få et ekstra stipend.

Stipendet kommer i tillegg til vanlig støtte, og du får utbetalt halvparten per semester.

Hvem kan få stipendet?

Det er bare NORGINSA, som er et femåring masterstudium i teknologi ved ingeniørskolen INSA i Toulouse i Frankrike, som er godkjent for dette stipendet. Studiet er spesielt tilrettelagt for norske studenter.

Du kan få stipendet i inntil tre år. Hvis du tar en mastergradsutdanning som varer i mer enn tre år, får du stipendet i de tre første årene du får støtte fra Lånekassen til utdanningen.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer opptaket til programmet, og utarbeider listen over utdanninger som gir rett til stipendet.

Slik får du stipendet

Det er ikke en egen søknad om dette stipendet, men vi vurderer om du kan få det når vi behandler søknaden din om lån og stipend.

Dokumentasjon du må legge ved søknaden

  • bekreftelse på at du har generell studiekompetanse
  • kopi av opptaksbrevet fra Diku

Regelverk