Fødsel og adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan mer av lånet ditt bli gjort om til stipend.

Foreldrestipend

Hvor mye får jeg i foreldrestipend?

Lån du har fått,

blir til stipend

Du får ikke utbetalt mer penger enn før. Lånet for perioden du har rett til foreldrestipend, blir omgjort til stipend. Tilleggslån og skolepengelån til nettstudier i utlandet blir ikke gjort om til foreldrestipend.

Krav og vilkår

Du får foreldrestipend i tre uker før fødselen og 46 uker etter. Far/medmor kan få foreldrestipend i 40 uker.

Det er bare mor som kan få foreldrestipend i de siste tre ukene før og de første seks ukene etter fødselen. Far eller medmor kan få foreldrestipend fra uke 7 til uke 49.

For å kunne få foreldrestipend må du enten være i utdanning, ha permisjon fra utdanningen, eller ha reservert en studieplass. Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din.

Du må også ha vært i en utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i minst fire måneder før fødselen.

Hvis du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, kan du miste retten til foreldrestipend.

Hvis du må ta permisjon tidligere fordi helsetilstanden din krever det, eller hvis det er et krav fra lærestedet ditt, kan du fortsatt få foreldrestipend. Men du må legge ved dokumentasjon som viser dette når du søker om foreldrestipend.

Du kan ha permisjon fra utdanningen din og fortsatt få foreldrestipend. Får du foreldrepenger fra Nav samtidig som du får foreldrestipendet, spiller ikke det noen rolle. Er du elev eller lærling med ungdomsrett kan likevel trygd og pensjon, som for eksempel foreldrepenger fra Nav, påvirke hvor mye foreldrestipend du kan få.

Det er også noen andre regler du bør kjenne til.

Du får ikke foreldrestipend når ektefellen din får foreldrepenger fra Nav.

Hvis ektefellen eller samboeren din får foreldrepenger fra Nav, kan det påvirke hvor mye foreldrestipend du kan få. Har ektefellen/samboeren 100 prosent foreldrepenger, får du ikke foreldrestipend i samme periode.

Det er unntak hvis ektefellen har gradert uttak av foreldrepenger. Er uttaket mellom 50 og 99 prosent, får du 50 prosent foreldrestipend. Er ektefellens foreldrepenger under 50 prosent, har det ikke noen innvirkning på foreldrestipendet ditt.

Les forskriften

 

De første ni ukene av foreldrestipendperioden er forbeholdt mor, men resten av perioden kan dere fordele mellom dere. Dere oppgir i søknaden hvilken periode dere søker om foreldrestipend for.

Du kan først søke om foreldrestipend når barnet er født. Søknadsfristen er innen ett år etter fødselen/adopsjonen.

Hvis ektefellen eller samboeren din skal ha foreldrepenger fra Nav i samme periode, må du skrive i søknadsskjemaet når dere planlegger at partneren din skal ha foreldrepenger. 

Hvis ikke partneren din har fått vedtaksbrevet fra Nav ennå, er det likevel viktig at du oppgir den planlagte startdatoen. Dette er nødvendig informasjon når vi skal behandle søknaden din om foreldrestipend.

Husk også at du må ettersende partneren din sitt vedtak om foreldrepenger fra Nav.

Kvinnelig student ser gjennom vindusglass

Hva er foreldrestipend?

Foreldrestipend er det du kan få utbetalt når du skal få eller har fått barn mens du studerer. Det er en egen søknad for foreldrestipend.

Hvor mye får jeg utbetalt hver måned?

Hvis du er student i høyere utdanning, vil du få utbetalt en sum som er gjennomsnittet av det du har fått utbetalt de siste fire månedene før du gikk ut i permisjon. Hvis du er en elev på videregående med ungdomsrett, får du fullt foreldrestipend også hvis du studerer på deltid.

Slik søker du om foreldrestipend

Du kan søke om foreldrestipend først etter at barnet er født. Dette er en egen søknad som du finner lenke til på denne siden. Før du søker om foreldrestipend, må du ha søkt om lån og stipend på vanlig måte. For å få foreldrestipend, må du enten fortsatt være i utdanning, ha permisjon fra utdanningen, eller ha reservert en studieplass.

For deg som går på videregående eller er lærling

Hvor mye du kan få i foreldrestipend, er avhengig av to ting. Det ene er om du får trygde- og pensjonsytelser eller har lærlinglønn. Det andre er inntekten til ektefellen eller samboeren din, hvis du har det. Da kan du få mindre foreldrestipend. Hvis du får overgangsstønad, kan du bare få foreldrestipend hvis du er over 18 år. Da vil du også få mindre i stipend.

Gå til søknaden

Barnestipend og tilleggslån

Hvis du har barn under 16 år mens du tar utdanning, får du et barnestipend. Du kan også ta opp tilleggslån når du har barn.

Aktuelt regelverk