Fødsel og adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan mer av lånet ditt bli gjort om til stipend.

Foreldrestipend

Hvor mye får jeg i foreldrestipend?

Lån du har fått,

blir til stipend

Du får ikke utbetalt mer penger enn før. Lånet for perioden du har rett til foreldrestipend, blir omgjort til stipend. Tilleggslån og skolepengelån til nettstudier i utlandet blir ikke gjort om til foreldrestipend.

Krav og vilkår

Du får foreldrestipend i tre uker før fødselen og 46 uker etter. Far/medmor kan få foreldrestipend i 40 uker.

Det er bare mor som kan få foreldrestipend i de siste tre ukene før og de første seks ukene etter fødselen. Far eller medmor kan få foreldrestipend fra uke 7 til uke 49.

For å kunne få foreldrestipend må du enten være i utdanning, ha permisjon fra utdanningen, eller ha reservert en studieplass. Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din.

Du må også ha vært i en utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i minst fire måneder før fødselen.

Hvis du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, kan du miste retten til foreldrestipend.

Hvis du må ta permisjon tidligere fordi helsetilstanden din krever det, eller hvis det er et krav fra lærestedet ditt, kan du fortsatt få foreldrestipend. Men du må legge ved dokumentasjon som viser dette når du søker om foreldrestipend.

Du kan ha permisjon fra utdanningen din og fortsatt få foreldrestipend. Får du foreldrepenger fra Nav samtidig som du får foreldrestipendet, spiller ikke det noen rolle. Er du elev eller lærling med ungdomsrett kan likevel trygd og pensjon, som for eksempel foreldrepenger fra Nav, påvirke hvor mye foreldrestipend du kan få.

Det er også noen andre regler du bør kjenne til.

Du får ikke foreldrestipend når ektefellen din får foreldrepenger fra Nav.

Hvis ektefellen eller samboeren din får foreldrepenger fra Nav, kan det påvirke hvor mye foreldrestipend du kan få. Har ektefellen/samboeren 100 prosent foreldrepenger, får du ikke foreldrestipend i samme periode.

Det er unntak hvis ektefellen har gradert uttak av foreldrepenger. Er uttaket mellom 50 og 99 prosent, får du 50 prosent foreldrestipend. Er ektefellens foreldrepenger under 50 prosent, har det ikke noen innvirkning på foreldrestipendet ditt.

Les forskriften

 

De første ni ukene av foreldrestipendperioden er forbeholdt mor, men resten av perioden kan dere fordele mellom dere. Dere oppgir i søknaden hvilken periode dere søker om foreldrestipend for.

Du kan først søke om foreldrestipend når barnet er født. Søknadsfristen er innen ett år etter fødselen/adopsjonen.

Hvis ektefellen eller samboeren din skal ha foreldrepenger fra Nav i samme periode, må du skrive i søknadsskjemaet når dere planlegger at partneren din skal ha foreldrepenger. 

Hvis ikke partneren din har fått vedtaksbrevet fra Nav ennå, er det likevel viktig at du oppgir den planlagte startdatoen. Dette er nødvendig informasjon når vi skal behandle søknaden din om foreldrestipend.

Husk også at du må ettersende partneren din sitt vedtak om foreldrepenger fra Nav.

Kvinnelig student ser gjennom vindusglass

Hva er foreldrestipend?

Foreldrestipend er et stipend for deg som får barn mens du studerer.

Hvordan beregner vi foreldrestipend?

Vi beregner størrelsen på foreldrestipendet ut fra om du studerte på fulltid eller deltid, og i så fall hvilken deltidsprosent du hadde, de fire siste månedene før fødselen.

Om du har permisjon etter fødselen eller fortsetter å studere, har ikke noen innvirkning på foreldrestipendet.

Elever i videregående eller grunnskole med ungdomsrett får fullt foreldrestipend selv om de tar utdanning på deltid.

Videregående skole eller lærling

Hvor stort foreldrestipend du får, er avhengig av om du får trygde- og pensjonsytelser eller har lærlinglønn, og av inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer. Får du overgangsstønad, kan du bare få foreldrestipend hvis du er over 18 år, og du vil da få et redusert stipendbeløp.

Gå til søknaden

Barnestipend og tilleggslån

Dersom du har barn under 16 år mens du tar utdanning, får du et barnestipend. Du kan også få et tilleggslån når du har barn.