Søknader og skjema

Stipend og lån til utdanning

Endre søknad eller melde fra om noe?

Meld fra om endringer

Du kan melde fra om

  • flytting
  • avbrutt utdanning
  • at du tar flere eller færre fag/studiepoeng
  • at du vil trekke søknaden din
  • byttet lærested eller utdanning

Logg inn for å melde fra

Du melder fra om endringen på Dine sider

Du kan utsette regningen

36 utsettelser

Du kan utsette regningen 36 ganger, som tilsvarer 3 år. Du trenger ikke å oppgi grunn.

Du kan søke om utsettelse selv om du har fått purringer eller lånet ditt er sagt opp.

Pass på dette

Søk før betalingsfristen for å unngå purregebyr. Hvis du søker etter at regningen er sendt ut, må du huske på dette: 

  • Avtalegiro - du må selv stoppe trekket i nettbanken

Ordninger for reduksjon av gjeld

Veileder frister