Søknader

Stipend og lån til utdanning

Endre søknad eller melde fra om noe?

Meld fra om endringer

Du kan melde fra om

 • flytting
 • avbrutt utdanning
 • at du tar flere eller færre fag/studiepoeng
 • at du vil trekke søknaden din
 • byttet lærested eller utdanning

Logg inn for å melde fra

Du melder fra om endringen på Dine sider

Utsett regningen

36 utsettelser

Du kan utsette regningen 36 ganger som tilsvarer 3 år, og det er ingen bestemte vilkår du må oppfylle for å få betalingsutsettelse.

Pass på dette

Søk helst før fristen er utløpt. Hvis du søker etter at regningen er sendt ut, må du huske på dette: 

 • avtalegiro - du må selv stoppe trekket i nettbanken

Ordninger for reduksjon av gjeld

Fast rente

Det er bare mulig å søke om, eller avslutte, en avtale om fast rente i periodene
 • 10. - 17. februar
 • 10. - 17. april
 • 10. - 17. juni
 • 10. - 17. august
 • 10. - 17. oktober
 • 10. - 17. desember

Veileder frister