Tidligere kvotestudenter kan få slettet gjeld

Studenter som deltok i kvoteordningen, kan få slettet studiegjelden når de reiser tilbake til hjemlandet og bosetter seg varig der.

Statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia som har fått utdanningsstøtte etter kvoteordningen, kan søke om å få slettet studiegjelden. Forutsetningen er at du har reist tilbake til hjemlandet for å bosette deg varig der. 

Dersom du fortsatt bor i Norge, eller har flyttet til et annet land enn hjemlandet, må du betale tilbake lånet etter de vanlige reglene. 

Dersom det er humanitære årsaker til at du ikke kan bosette deg i hjemlandet, som krig, alvorlig uro eller forfølgelse, kan gjelden bli slettet dersom du bosetter deg i et annet land som var omfattet av kvoteordningen.

Les også: 

Land som var omfattet av kvoteordningen

Kommer du tilbake til Norge før det har gått ti år etter at gjelden ble slettet, vil vedtaket om sletting bli opphevet, og du må likevel betale tilbake lånet. 

 
Slik søker du om å få slettet lånet

Du kan søke når du kan dokumentere at du har bodd i minst ett år i hjemlandet etter avsluttet utdanning i Norge. Dette kan du dokumentere med en attest fra arbeidsgiver. 

  • Logg inn på lanekassen.no med MinID eller BankID og bruk nettsøknaden. Legg ved attest fra arbeidsgiveren din som viser fra hvilken dato du har vært ansatt, og at du fortsatt er ansatt der.
  • Dersom du ikke lenger har tilgang til Dine sider, må du sende attesten fra arbeidsgiveren din i posten til:

    Lånekassen
    Postboks 450 Alnabru
    0614 Oslo.

Dersom du ikke har vært i arbeid i perioden, kan du ta kontakt med Lånekassen. 

Frist

Søknaden må være mottatt i Lånekassen innen 31. desember 2025. Det betyr at du må bosette deg i hjemlandet senest 31. desember 2024 for å kunne søke om sletting innen fristen 31. desember 2025.