Når du skal begynne å betale på lånet

Når du ikke får støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen lenger, skal du begynne å betale på studielånet ditt.

Hva skjer når du er ferdig å studere?

Når du ikke lenger får penger fra Lånekassen til fulltidsutdanning, kommer regningene, enten du er ferdig med utdanningen eller ikke. Men du får en betalingsfri periode på omtrent sju måneder etter siste støtteperiode.

Vi begynner å legge til renter på lånet ditt fra dagen etter støtteperioden din har gått ut. Har du for eksempel fått lån og stipend til og med 15. juni, legger vi renter på lånet fra og med 16. juni. Støtteperioden din finner du i vedtaksbrevet om lån og stipend som ligger i postkassen på Dine sider.

Alle får flytende rente på lånet i utgangspunktet, og den flytende renten er den samme for alle. Hvis du ønsker det, kan du søke om fast rente.

Les mer om renter på studielånet.

Hvis du ønsker å begynne nedbetalingen av studielånet med en gang, kan du bestille en betalingsplan.

Omtrent 5 måneder etter studiene

Du får automatisk en betalingsplan fra oss cirka fem måneder etter du sluttet å motta lån og stipend fra Lånekassen.

I betalingsplanen får du detaljert informasjon om når du skal begynne å betale, hvor lang nedbetalingstid du har på studielånet og hvor mye du skal betale hver måned.

Hvis du ønsker å betale ned lånet ditt raskere enn det er lagt opp til i betalingsplanen, kan du endre den til å betale et større beløp hver måned.

Omtrent 7 måneder etter studiene

Dette er første nedbetaling på lånet, og du vil få regning hver måned framover.

Pass på at du har godtatt å få e-faktura eller avtalegiro fra oss, for å unngå å få regningene på papir. Får du regningen i posten, må du betale et fakturagebyr på 18 kroner per regning.

Forfallsdato på regningene er i utgangspunktet den 15. hver måned, men du kan endre forfallsdato til den 5. eller 25. i måneden hvis du ønsker det.

Du kan utsette regningene fra Lånekassen til sammen 36 ganger, som tilsvarer tre år, i løpet av nedbetalingstiden din. Kan du ikke betale regningen innen forfallsdatoen, bør du søke om å få regningen utsatt. Purregebyrene i Lånekassen er høyere enn de fleste andre steder.

Du må logge inn for å endre forfallsdato og for å søke om betalingsutsettelse.

Omtrent et år etter studiene

Hvis du var borteboer, bestod utdanning og hadde inntekt og formue under grensene, får du gjort om lån til stipend. For de fleste skjer omgjøringen for det siste semesteret med lån først sommeren året etter det siste lånet ble utbetalt. Årsaken til det er at vi venter på informasjon om årsinntekten din fra skatteetaten.

Les mer om hvordan omgjøring fungerer

Betalingsfri periode

Det tar rundt 7 måneder fra du er ferdig med utdanningen til du skal betale første regning.

Dette er en betalingsfri periode etter du er ferdig å få lån og stipend fra oss. Fra siste utbetaling av lån og stipend til du får den første regningen tar det omtrent et halvt år.

Dette skjer når du skal begynne å betale

Hvis du er ferdig med utdanningen din, skal studere uten støtte eller går fra fulltidsutdanning til deltid, skal du begynne å betale på studielånet.

Omtrent fem måneder etter siste periode med stipend eller lån til fulltidsutdanning, får du en betalingsplan med informasjon om hvordan nedbetalingen blir. Cirka to måneder etter det får du første regning.

Har du bare søkt om lån som kan bli til stipend?

Når du søker om «kun lån som kan bli til stipend» til annen utdanning enn vanlig videregående, får du utbetalt lånet som senere kan bli stipend. Hvis du ikke har fått gjort om lånet til stipend ennå og slutter å få støtte fra oss, vil dette lånet være med i gjelden din når vi sender ut betalingsplan. Omgjøringen av lån til stipend skjer først året etter du besto utdanning, siden vi venter på opplysninger om årsinntekten din fra skatteetaten.

Mens du venter på å få lånet gjort om til stipend, kan du søke om betalingsutsettelse fram til omgjøringen skjer. Vi sletter rentene som har løpt på beløpet som blir gjort om til stipend, og justerer betalingsplanen din.

Kan du ikke betale på lånet nå?

Hvis du ikke har mulighet til å betale på lånet ditt, kan du søke om betalingsutsettelse. Alle kan utsette betalingen opptil 36 ganger, tilsvarende tre år, i løpet av nedbetalingstiden.

Hvis du fortsatt er i utdanning, kan du også ha rett til å få slettet renter på lånet. Det gjelder også hvis du er i en annen situasjon som gir rett til sletting av renter, for eksempel hvis du er arbeidsledig eller syk.

Aktuelt regelverk