Overført til Statens innkrevingssentral

Når studielånet er sagt opp blir innkrevingen overtatt av Statens innkrevingssentral (SI).

Oppsagte lån

  • Du må betale forsinkelsesrente i stedet for vanlig rente, på hele lånet.
  • Statens innkrevingssentral krever inn lånet på vegne av Lånekassen.
  • Undersøk om du kan ha krav på betalingslettelser så tidlig som mulig.

Når studielånet er oppsagt

Dersom du ikke betaler studielånet ditt og heller ikke søker om utsettelse, vil vi etter hvert si opp lånet ditt.

Hva betyr det at lånet er oppsagt?

Når lånet er oppsagt overtar Statens innkrevingssentral (SI) arbeidet med å kreve inn pengene. Det kan sammenlignes med at en regning blir sendt til et inkassoselskap som krever inn betaling på vegne av den du skylder penger.

Når lånet er oppsagt løper det forsinkelsesrenter på hele gjelden din. Du bør være klar over at ubetalt (forfalt) beløp øker veldig raskt fordi forsinkelsesrentene legges til det ubetalte beløpet, sammen med terminbeløpene du skulle ha betalt.

Dersom lånet blir overført til SI, risikerer du tvangsinnkreving av lånet.

Hva er tvangsinnkreving?

Tvangsinnkreving er at staten krever inn pengene du skylder når du ikke kan eller vil betale. Tvangsinnkreving kan blant annet føre til at det blir trukket et månedlig beløp direkte fra lønnen eller trygden din, at det blir tatt pant i eiendelene dine. Du kan også få betalingsanmerkninger, noe som gir deg problemer med å få lån andre steder.

Andre konsekvenser av oppsagt lån

En søknad om lån og stipend vil ikke bli godkjent, hvis lånet ditt er oppsagt. For å få lån og stipend til ny utdanning må du være a jour med betalingen av  studielånet ditt.

Lånet kan også bli det vi kaller for permanent oppsagt. Lånet kan bli permanent oppsagt hvis du ikke betaler noe og heller ikke søker om betalingslettelser på tre år. Hvis lånet er permanent oppsagt, mister du alle rettigheter hos Lånekassen, og du kan heller ikke søke om betalingsutsettelse eller andre betalingslettelser.

Ta kontakt hvis du får brev om permanent overføring.

Dette kan du gjøre hvis lånet er oppsagt

Du bør prøve å komme tilbake til vanlig nedbetaling hos Lånekassen så fort som mulig.

Betal inn forfalt beløp

Du kommer tilbake til vanlig tilbakebetaling ved å betale det forfalte beløpet til Statens innkrevingssentral sin konto.

Undersøk om du har rett til betalingslettelser hos Lånekassen

Lånekassen har flere ordninger for deg som har problemer med å betale. Hvis du har rettigheter i Lånekassen, kan vi vurdere å trekke tilbake oppsigelsen eller redusere det ubetalte (forfalte) beløpet. Les mer om ordninger for deg som ikke kan betale.

Ta kontakt før gjelden blir permanent overført

Før gjelden blir permanent overført til Statens innkrevingssentral, vil du få varsel om det. Det er viktig at du tar kontakt dersom du har fått brev om permanent overføring av gjelden.

Selv om lånet har vært misligholdt i mer enn tre år, vil ikke Lånekassen overføre gjelden permanent til SI dersom:

  • du har inngått en betalingsavtale
  • du har trekk i lønn eller trygd
  • du har betalt et vesentlig beløp i løpet av det siste året
  • du har dokumentert at du har rett til betalingslettelse

 

Pant

Hvis du ikke overholder betalingsforpliktelsene dine til Lånekassen, kan det bli tatt pant i eiendelene dine.

SI kan ta pant i eiendeler og formue

Når lånet ditt er oppsagt kan Statens innkrevingssentral (SI) ta pant i formuesgoder du eier, blant annet eiendom og beløp som står på bankkontoen din.

Det kan også bli trukket et beløp hver måned fra lønnen eller trygden din. Du risikerer også å få betalingsanmerkning i kredittregistre, noe som vil gi deg problemer med å få nye lån.

Eiendeler det er tatt pant i kan tvangsselges

Lån fra Lånekassen blir gitt uten sikkerhet. Hvis du ikke overholder betalingsforpliktelsene dine til Lånekassen, kan det bli tatt pant i eiendelene dine, for eksempel i leiligheten din Dersom du heller ikke betaler etter at det er tatt pant i leiligheten din, kan SI kreve at leiligheten blir tvangssolgt og pengene fra salget vil gå til innbetaling av studielånet ditt. Du må i tillegg betale omkostningen ved tvangssalget.

Hvis du betaler det du ligger etter med (forfalt beløp), vil oppsigelsen av lånet bli opphevet og saken trekkes tilbake fra SI. Lånekassen beholder likevel pantet, enten til du har betalt ned hele lånet ditt, eller til pantet utløper. Dersom du har behov for å få slettet pantet før dette, må du ta kontakt med SI.

Dersom du skal selge eiendom som det er tatt pant i, må du ta kontakt med SI for å få informasjon om vilkår for sletting av pant ved salg.

Pantet kan slettes

Lånekassen beholder pantet til det utløper på dato, eller til du betaler inn hele lånet. Pantet kan også bli fornyet.

Dersom du har betalt det du ligger på etterskudd med, kan du søke om å få slettet pantet. Du må i så fall sende et brev til Statens Innkrevingssentral (SI), og begrunne hvorfor du ønsker å få slettet pantet.

Klage

Hvis det er avholdt utleggsforretning, for eksempel at du har fått trekk i lønna, og du ønsker å klage over avgjørelsen, må du sende klagen til Sl.

Har du spørsmål om pant, må du ta kontakt med SI.

Aktuelt regelverk