Studere igjen

Hvis du har lån i Lånekassen fra tidligere og skal begynne å studere igjen, blir lånet satt rente- og avdragsfritt hvis du får lån og stipend til fulltidsutdanning.

Inntektsgrenser for omgjøring av lån til stipend

Får du lån til utdanning fra oss, må du ha inntekt og formue under fastsatte grenser for å få gjort om deler av lånet til stipend etter du har bestått utdanningen din. Er du gift eller har samboer med felles barn, er det den felles formuen deres vi vurderer.

De samme grensene gjelder hvis du studerer på deltid, men da blir reduksjonen i stipend mindre hvis du tjener over grensen.

Hva skjer med studielånet når du begynner på en ny utdanning?

Det er bare hvis du får lån og stipend fra Lånekassen til fulltidsutdanning at studielånet ditt blir rente- og avdragsfritt.

Det vil si at du fortsatt må betale på lånet hvis du studerer på deltid, altså hvis du skal ta mindre enn 30 studiepoeng eller tilsvarende per semester. Du må også fortsatt betale hvis du studerer uten stipend eller lån fra oss.

Du kan få stipend og lån til å ta 480 studiepoeng til sammen

Regelen gjelder selv om du har betalt ned tidligere lån, men vi regner ikke med stipend til vanlig videregående opplæring. Du kan altså få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng i tillegg til de årene du tok vanlig videregående. 480 studiepoeng er det samme som åtte år med fulltidsstudier.

Reglene for hvor mye utdanning du kan få lån og stipend til er endret fra og med studieåret 2021–2022, fra at Lånekassen teller antall år med støtte, til en "kvote" på 480 studiepoeng. Regelendringen har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at hvis du har fått lån og stipend til deltidsutdanning tidligere, vil de periodene telles på samme måte som før, altså som antall år med støtte . Har du for eksempel før studieåret 2021–2022 fått lån og stipend i tre år til 50 prosent deltidsutdanning, har du brukt opp tre hele år med rett til lån og stipend.

Hvis du er forsinket i utdanningen fordi du ble syk, fikk barn, eller fordi du har en funksjonshemming, kan du likevel få støtte til mer enn 480 studiepoeng.

Studerer du på deltid eller uten lån og stipend , kan du få slettet renter

Hvis du studerer uten lån og stipend fra Lånekassen, eller du får lån og stipend til deltidsutdanning, er ikke lånet du har fra før, rentefritt mens du studerer. Du kan imidlertid ha rett til å få slettet renter på lånet for perioden du studerer. Studerer du på deltid er det i tillegg krav om at du har inntekt under grensen for sletting av renter.

Studerer du på fulltid uten lån og stipend fra oss, er det ikke noen inntektsgrense.

Det er et vilkår at du må ha rett til lån og stipend fra Lånekassen, for å ha rett til å få slettet renter på grunn av utdanning. Å ha rett til lån og stipend betyr at du ville fått lån og stipend hvis du hadde søkt om det.

Les mer om sletting av renter

Er du over 30 år?

Kan du søke om inntil
115 880
i tilleggslån per år

Du kan låne inntil 115 880 kroner ekstra i året hvis du studerer på fulltid, som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp. Du kan låne 231 760 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån.

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du fast rente og skal begynne på en ny utdanning?

Hvis du har en avtale om fast rente og får lån og stipend fra oss, blir fastrenteavtalen automatisk avbrutt. Da beregner vi rentetap eller rentegevinst, altså om Lånekassen tjener eller taper renteinntekter på at avtalen blir avbrutt. Vi legger til eller trekker beløpet fra gjelden din.

Aktuelt regelverk