Varige betalingsproblemer

Dersom du har varige betalingsproblemer, kan vi hjelpe deg å finne løsninger. Ta kontakt før problemene vokser seg store.

Oppsigelse av lånet ditt

Dersom du ikke betaler, og heller ikke søker om utsettelse, vil lånet ditt bli sagt opp. Da overtar Statens innkrevingssentral (SI) innkrevingen av lånet.

Har du sjekket hvilke rettigheter du har?

Det første du bør gjøre når du får betalingsproblemer, er å sjekke hvilke ordninger Lånekassen har for deg som er i en situasjon med lav inntekt.

Lånekassen kan slette renter på lånet ditt for en periode dersom du har hatt lav inntekt og vært i en situasjon som gir rett til sletting av renter. Du kan få betalingsutsettelse i samme periode. Det betyr at lånet ditt blir «frosset» for denne perioden. Dette kan løse et betalingsproblem av kortere varighet. Les mer om sletting av renter.

Dersom betalingsproblemene skyldes at du har blitt ufør, kan du få hele eller deler av gjelden slettet. Les mer om sletting av gjeld for uføre låntakere.

Er du ute av stand til å betale gjelden din?

Dersom du har økonomiske vansker, kan du søke om å få en betalingsavtale, en gjeldsordning, eller å få slettet (ettergitt) hele eller en del av lånet. Det er Statens innkrevingssentral (SI) som behandler slike søknader på vegne av Lånekassen, og du må derfor sende søknaden til dem. Dette gjelder enten lånet ditt er overført til SI eller ikke.

Legg ved dokumentasjon som viser den økonomiske situasjonen din. Søknadsskjema og mer informasjon om hvilke regler som gjelder, finner du på www.sismo.no.

Du kan også ringe SI på telefonnummer 75 14 90 00 for å få vite hvilke regler som gjelder og hvordan du søker. Dersom lånet ditt ennå ikke er overført til SI, må du be om å få snakke med dem som jobber med gjeldsordninger. Si at det gjelder et 629-krav.

Merk at en slik løsning normalt forutsetter at du ikke har rett til betalingsutsettelse i Lånekassen. Du bør altså først undersøke om du har rett til utsettelse hos Lånekassen.

Søk gjeldsordning hos SI

Dersom du er i en situasjon som gjør at du varig vil være ute av stand til å nedbetale gjelden din, kan du søke Statens innkrevingssentral om gjeldsordning.

Gjeldsordning betyr at du kommer til en avtale med alle kreditorene dine om at du nedbetaler en del av gjelden og får slettet resten. Reglene i gjeldsordningsloven gjelder som utfyllende regelverk.

Når du søker om gjeldsordning, må du legge fram dokumentasjon som viser din egen og din ektefelle eller samboers økonomiske situasjon. Dette kan du få hjelp til av gjeldsrådgiveren i kommunen din. 

Dersom du ønsker å søke om gjeldsordning, må du ta kontakt med Statens innkrevingssentral (SI) på telefon 75 14 90 00.

Hvordan kan du søke råd og hjelp?

Kontakt gjeldsrådgiveren i kommunen din. Kommunal rådgivning er gratis, og du har rett til å få hjelp.

Gjeldsrådgiveren kan blant annet hjelpe deg med dette: 

  • Sette opp et husholdningsbudsjett
  • Gjøre tilpasninger i økonomien
  • Orientere deg nærmere om dine rettigheter
  • Hjelpe deg med å søke om gjeldsordning

Statens innkrevingssentral (SI) kan også gi deg råd og veiledning, uavhengig av om lånet er sagt opp eller ikke. Telefon 75 14 90 00.

 

Aktuelle regler