Yrkessjåfør

Hvor mye kan jeg få?

Du kan få
  • inntil 18 387 kroner i basislån
  • inntil 124 429 kroner i skolepengelån

Bussjåfør eller lastebilsjåfør

Du kan få lån og stipend hvis du tar utdanning som bussjåfør eller lastebilsjåfør ved en trafikkskole som er godkjent av Lånekassen.

Du kan få lån og stipend til fem ukers utdanning som yrkessjåfør

Hvis du bare skal ta 140 timer grunnutdanning for å få yrkessjåførkompetanse for førerkort klasse i C, CE og D, kan du få basislån for fem uker. Det utgjør 16 088 kroner totalt.

Du kan ikke få basislån hvis du skal ta 140 timer grunnutdanning for å få yrkessjåførkompetanse for førerkort i klasse C1, C1E, D1, D1E og DE.

Du kan få lån og stipend for en ekstra uke hvis du tar både grunnutdanning og førerkort

Hvis du skal ta både grunnutdanningen på 140 timer og førerkort i klasse C, CE eller D, kan du få basislån for til sammen seks uker. Det utgjør 18 387 kroner totalt.

Du får pengene når du har startet på 140 timer grunnutdanning

Pengene blir utbetalt når skolen har bekreftet at du har startet på 140 timer grunnutdanning. Dette gjelder også om du tar førerkort klasse C/CE/D i sammenheng med 140 timer.

Du kan ikke få lån og stipend hvis du bare skal ta førerkort

Du kan bare få stipend og lån til førerkort hvis du tar det i forbindelse med grunnutdanningen. Du må starte på, eller ta førerkortet innen tolv måneder før grunnutdanningen starter.

Du kan få skolepengelån til å dekke utgiftene til kurset

Du kan låne inntil 124 429 kroner for å dekke utgifter til skolepenger eller kursavgift.

Søk når du har fått plass

Du må ha fått plass ved trafikkskolen før du søker om stipend og lån. Du må søke før du er ferdig med kurset. Unntakene er hvis kurset ditt starter før 1. november og avsluttes etter 15. november, da må du søke før 15. november. Og starter kurset ditt før 1. mars og avsluttes etter 15. mars, må du søke før 15. mars.

Gå til søknaden

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Hender holder åpen bok. Foto.

Lånet må betales tilbake

Mesteparten av lånet må betales tilbake, men noe kan gjøres om til stipend.

Hele det lånet du har fått for å dekke kursavgiften, må du betale tilbake, men inntil 40 prosent av basislånet kan gjøres om til stipend hvis du består utdanningen. Stipend er penger du ikke trenger å betale tilbake. For å få lån gjort om til stipend må du også ha inntekt og formue under grensene, og du må bo borte. Bor du hjemme hos foreldrene dine, får du ikke omgjort lån til stipend.

Skolen må rapportere at du har fullført utdanningen

Når du har fullført utdanningen og fått førerkort som viser at du har oppnådd yrkessjåførkompetanse, må du ta kontakt med trafikkskolen din og be dem rapportere bestått utdanning til Lånekassen.

Omgjøringen skjer først året etter at du er ferdig.

Lånet blir ikke gjort om til stipend før vi har kontrollert inntekten og formuen din. Det gjør vi først når skattefastsettingen din er klar for det året eller de årene du fikk lån fra oss.

Inntektsgrense

Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen for utdanning i mindre enn sju måneder, får du mindre omgjort til stipend.

Les mer om inntekt og formue

Aktuelt regelverk