Utveksling - universitet og høgskole

Gjelder deg som skal på utveksling utenfor Norden.

Veileder Utveksling

Ung kvinne med sekk. Foto.

Stipend og lån til utveksling

Lånekassen tilbyr lån og stipend til utveksling til utenlandske universiteter og høgskoler. Noen land gir mer i stipend.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Utvekslingen må være godkjent som en del av utdanningen din

Når du skal på utveksling, er det det lærestedet hvor du tar hovedutdanningen som godkjenner utvekslingen. For å kunne få stipend og lån må utvekslingen bli godkjent som en del av graden din.

De fleste norske læresteder rapporterer dette direkte til Lånekassen, men i noen tilfeller – for eksempel hvis du er student på BI, må du sende inn dokumentasjon på godkjenningen sammen med søknaden.

Alle studenter får basislån og reisestøtte

De fleste får tre forskjellige typer støtte til utveksling til et utenlandsk universitet: Basislån, reisestøtte og støtte til skolepenger hvis du skal betale skolepenger.

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen og graden din og har inntekt og formue under grensene.

Betaler du skolepenger, kan du få stipend og lån til dekning av det, opp til et maksbeløp som er avhengig av hvor du studerer og hvor mye du skal betale.

Etter at du har søkt om lån og stipend, må du sende dokumentasjon som viser hvor mye skolepenger du skal betale. Dette kan du sende til oss på Dine sider på lanekassen.no eller i posten.

Vi gir også reisestøtte som tilskudd til to tur-returreiser til den verdensdelen du studerer i.

Noen land gir mer stipend

Hvis du drar på utveksling til Brasil, India, Japan, Kina, Sør-Afrika eller Sør-Korea, får du 4 277 kroner i måneden i tillegg til basislån og reisestøtte. Dette stipendet kan du få i inntil ti måneder.

Gjeld og nedbetaling

Lån fra Lånekassen er rente- og avdragsfritt så lenge du er fulltidsstudent og mottar støtte fra oss. Når du ikke lenger får støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen, begynner det å løpe renter på lånet og du må begynne å betale rundt 9 måneder senere.

Gå til søknaden

Dokumentasjon

Dokumentasjonskrav for utveksling i høyere utdanning

Vi henter som regel opplysninger om utvekslingsoppholdet elektronisk når du søker om støtte, men i enkelte tilfeller må du likevel sende inn dokumentasjon.

Du må sende inn dokumentasjon hvis du skal betale skolepenger til lærestedet i utlandet, hvis lærestedet ditt ikke bruker Felles studentsystem (FS), eller hvis du skal på språkkurs.

Forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet

For å få støtte til utveksling i utlandet, må oppholdet vare i minst fire uker, og det må være godkjent som del av en høyere utdanning du er i gang med i Norge eller i utlandet. Lærestedet ditt kan gi deg mer informasjon om hvordan du søker om forhåndsgodkjenning av utveksling i utlandet.

Dersom lærestedet ditt bruker FS (Felles studentsystem), skal de registrere informasjon om utveksling i dette systemet, slik at vi kan innhente opplysningene elektronisk.

Du kan se hvilke læresteder som bruker Felles studentsystem på FS sine nettsider.

Bruker ikke lærestedet ditt FS?

BI og Bjørknes er eksempler på læresteder som ikke bruker FS. Finner du ikke lærestedet ditt i denne listen, bruker ikke lærestedet ditt FS. Når lærestedet ditt ikke bruker FS må du sende et eget skjema etter at du har søkt om lån og stipend. Skjema for utveksling finner du nederst på denne siden. Lærestedet ditt må stemple og godkjenne skjemaet før du sender det til oss.

Skolepenger

Skal du betale skolepenger, må du legge ved en signert bekreftelse (et offisielt brev) fra lærestedet i utlandet som viser navnet ditt og hvor mye du skal betale i skolepenger.

Det må komme frem av dokumentasjonen hva som er rene skolepenger (tuition fee). Utgifter til for eksempel studentforeninger, administrasjonsgebyrer og bibliotekavgift dekkes ikke av Lånekassen.

Vi godtar ikke Confirmation of Enrolment alene som dokumentasjon på skolepenger, fordi det ikke viser eventuelle rabatter norske studenter får.

Får du stipend fra andre som er ment å dekke skolepenger, må du legge ved bekreftelse som viser beløpet.

Er du over 30 år?

Kan du søke om inntil
115 880
i tilleggslån per år

Du kan låne inntil 115 880 kroner ekstra i året hvis du studerer på fulltid, som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp. Du kan låne 231 760 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån.

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Språkkurs
Er undervisningsspråket et annet enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs
Utvidet stipend til skolepenger
Noen læresteder i utlandet gir rett til ekstra stipend til skolepenger

Når ting skjer

Når noe skjer i livet ditt eller i studiehverdagen din, kan det ha konsekvenser for hva du kan få fra Lånekassen, enten nå eller i framtiden.
Ung gutt med bok og ung jente med mobil. Foto.

Omgjøring av lån til stipend

Inntil 40 prosent av basislånet kan bli gjort om til stipend hvis du består utdanningen din og avlegger en grad.

Det norske lærestedet ditt rapporterer til Lånekassen

Tar du utveksling fra et norsk lærested, får vi opplysningene om at du har bestått utdanningen direkte derfra. Derfor trenger du ikke å sende noe inn til oss.

Hvis du har tatt utveksling fra et utenlandsk lærested, må du dokumentere resultatene dine selv, men du trenger ikke sende inn eksamensresultater før du har fullført graden din.

Spesielt for studenter som tar lengre språkkurs før utveksling

Du kan få basislån til å ta et språkkurs i land utenfor Skandinavia.For at 40 prosent av lånet du fikk til å ta språkkurs skal bli gjort om til stipend må du oppfylle noen krav.

Du må ha bestått kurset og eventuell språkeksamen, og begynne på utdanning i det samme landet innen ett år etter du er ferdig med kurset.

Les mer om lån og stipend til språkkurs.

Les om de generelle reglene for omgjøring

Krav og vilkår