Betalingsutsettelse

Du kan utsette regningen dersom du har behov for det.

Du kan utsette regningen 36 ganger

Du kan utsette regningen 36 ganger totalt i den perioden du betaler tilbake på lånet. Du trenger ikke oppgi årsak. Husk dette
  • avtalegiro - du må stoppe trekket i nettbanken

Du kan utsette betalingen

Hvis du ikke kan betale regningen fra oss, har vi flere ordninger som kan hjelpe deg. Du kan utsette regningen inntil 36 ganger. Du kan få slettet renter hvis du har lav inntekt.

Søk om betalingsutsettelse

Det første du bør gjøre når du ikke kan betale en regning, er å søke om betalingsutsettelse. Du kan utsette regningen 36 ganger som tilsvarer 3 år, og det er ingen bestemte vilkår du må oppfylle for å utsette betalingen. 

Du kan både utsette regninger du allerede har fått og regninger som skal komme senere. Utsetter du fremover i tid, sender vi deg ikke regningen.

Hvis betalingsfristen er passert kan du også få betalingsutsettelse, men det er best om du søker før fristen. Da slipper du ekstra gebyrer.

Dette skjer når du utsetter betalingen

Når du får betalingsutsettelse utvides nedbetalingstiden tilsvarende, og det blir lagt til renter for de månedene du ikke betaler.

Eventuelle forsinkelsesrenter og purregebyr som er lagt til lånet ditt, blir ikke slettet selv om du utsetter regningen, men det blir lagt på den neste regningen du skal betale.

Dersom du kan betale noe av beløpet, men ikke hele

Dersom du kan betale en del av regningen, men ikke hele, kan du søke om betalingsutsettelse, og deretter betale inn det beløpet du ønsker. Denne løsningen forutsetter at betalingsutsettelse blir innvilget. Husk at du bruker en utsettelse selv om du betaler inn noe av beløpet.

Du får flere betalingsutsettelser hvis du får slettet renter

Hvis du er i en bestemt situasjon som gjør at du har lav inntekt, kan du få slettet renter på lånet. De månedene du får slettet renter kan du utsette betalingen uten å bruke av kvoten på 36 betalingsutsettelser. Se hvilke situasjoner som gir rett til sletting av renter.

Søk om betalingsutsettelse

Det koster mye å ikke betale regningen

Du må betale et terminbeløp som normalt inkluderer renter og avdrag på studielånet hver måned. Hvis du lar være å betale en regning, og heller ikke søker om betalingsutsettelse, blir det fort veldig dyrt. Lånekassens purregebyrer er høyere enn andre steder, og hvis lånet blir oppsagt, må du betale forsinkelsesrenter på hele lånet.

4 dager etter at regningen skulle vært betalt sender vi deg en e-post for å minne deg på å betale. Hvis du har avtalegiro, må du sjekke om maksbeløpet er høyt nok, og at du har nok penger på kontoen.

Betal så fort du kan, eller søk om betalingsutsettelse.

Purringen blir sendt ut sammen med neste regning. I tillegg til det opprinnelige terminbeløpet og terminbeløpet for neste måned, må du betale purregebyr på 280 kroner. Det blir også lagt til forsinkelsesrenter på det beløpet du er forsinket med fra dagen etter betalingsfristen.

Søk om betalingsutsettelse hvis du ikke kan betale.

Dette er varsel om oppsigelse. Purringen blir sendt ut sammen med neste regning. Du må betale 3 terminbeløp, et purregebyr på 280 kroner og et nytt purregebyr på 490 kroner.

Det blir også lagt til forsinkelsesrenter på det beløpet du er forsinket med.

Søk om betalingsutsettelse hvis du ikke kan betale.

 

Dette varselet blir sendt i posten, og regningen er nå på fire terminbeløp, gebyrene fra de forfalte, ubetalte regningene, og påløpte forsinkelsesrenter.

Dette er et vedtak om at hele gjelden blir sagt opp og lånet blir overført til Statens innkrevingssentral.

Når lånet er sagt opp kan du ikke få mer i stipend og lån før du har ryddet opp.

Du kan rydde opp ved å betale det beløpet som er forfalt eller søke om betalingsutsettelse.

Hvis du ikke betaler eller søker om betalingsutsettelse innen fristen du fikk i forrige brev, blir lånet sagt opp.

Når lånet er overført til Statens innkrevingssentral, blir det lagt til forsinkelsesrente på hele gjelden. Gjelden stiger raskt, og det er viktig at du forsøker å rydde opp før gjelden blir så stor at du ikke klarer å håndtere den. Det kan du gjøre ved å ajourbetale eller søke om betalingsutsettelse.

Du risikerer at Statens innkrevingssentral tvangsinnkrever lånet, for eksempel gjennom trekk i lønn.

Du kan ikke få mer lån og stipend fra Lånekassen når lånet ditt er overført til Statens innkrevingssentral, men du kan søke om betalingsutsettelse og andre ordninger for betalingslettelser hvis du har rett på det.

Les mer om lån som er overført til Statens innkrevingssentral.

Problemer med avtalegiro eller e-faktura?

Det kan være ulike årsaker til at regninger ikke blir trukket i nettbanken:
  • du har ikke satt høyt nok maksbeløp på avtalegiroen
  • du har byttet bank og har avtalegiro
  • du har ikke nok penger på kontoen den datoen regningen skal trekkes
Lav inntekt og sykdom, AAP, arbeidsledig
eller andre spesielle årsaker kan gi rett til sletting av renter.
Ufør
Får du uføretrygd, kan du ha rett til å få slettet gjeld.
Student
Hvis du er student samtidig som du betaler på lånet, kan du ha rett på sletting av renter.
Statens innkrevingssentral (SI)
Hva vil det si at lånet er oppsagt og overført til Statens innkrevingssentral?
Varige betalingsproblemer
Hvilke løsninger finnes for deg som har varige betalingsproblemer?

Aktuelt regelverk