Renter og gebyrer

Veileder renter

Ung mann med hvit skjorte. Foto.

Slik fungerer renter på studielånet

Studielånet er rentefritt så lenge du får lån og stipend til fulltidsutdanning, eller dersom du får støtte til deltidsutdanning og ikke har lån fra tidligere.

Det er ikke slik at lånet er rentefritt så lenge du er student. Det er bare studenter som får lån eller stipend til fulltidsutdanning som har rentefritt lån. Fra dagen etter du ikke får støtte til fulltidsutdanning lenger, legger vi til renter på lånet ditt.

Alle får flytende rente i utgangspunktet

Som standard får alle nye tilbakebetalere flytende rente på studielånet. Vi tilbyr også avtaler om fast rente, men det må du søke om hvis du ønsker det.

Hva er flytende og fast rente?

Flytende rente innebærer at renten går opp og ned, avhengig av utviklingen i markedet. I Lånekassen blir den flytende renten fastsatt annenhver måned. I praksis betyr det at beløpet du skal betale hver måned kan forandre seg litt ut fra hva den gjeldende renten er.

Fast rente innebærer at du inngår en avtale med Lånekassen om hvilken rente du skal betale i 3, 5 eller 10 år. Dermed blir også beløpet du skal betale det samme hver måned.

Det kommer nye tilbud om fast rente annenhver måned, hvor det er en periode på en uke der du kan søke om fast rente.

Se den historiske renteutviklingen
Avbryte fastrenteavtale
Gebyrer og forsinkelsesrenter

Aktuelt regelverk