Når du er ufør

Reduksjon av gjeld for uføre.

Du kan få slettet gjeld hvis du:

  • er minst 40% eller 50% ufør
  • har inntekt under 487 065 kroner i 2021

Uføre kan få slettet gjeld

Blir du ufør, kan Lånekassen slette hele eller deler av gjelden din.

Du må ha uføretrygd

Du må ha fått innvilget uføretrygd fra folketrygden for å få slettet gjeld.

Du må være minst 50 prosent ufør. Hvis du fikk AAP (arbeidsavklaringspenger) fra Nav helt fram til du fikk vedtak om uføretrygd, er det nok at du er minst 40 prosent ufør.

Hvis du bor i utlandet og ikke har uføretrygd fra folketrygden i Norge, kan du søke om sletting av gjeld hvis du har fått innvilget ytelse i et annet land som tilsvarer uføretrygd.

Vent med å søke til du har fått innvilget uføretrygd

Du må ha fått innvilget uføretrygd hos folketrygden før du søker om sletting av gjeld hos Lånekassen. I mellomtiden kan du benytte andre ordninger for betalingslettelser. Du kan søke om sletting av renter hvis du har AAP, er syk eller er i en annen situasjon som gir rett til sletting. Du kan også søke om betalingsutsettelse.

Inntekten din avgjør hvor mye gjeld som kan bli slettet

Du kan bare få slettet gjeld hvis du har person- og kapitalinntekt under 487 065 kroner i 2021. Dette gjelder hvis du ikke har barn under 16 år som du forsørger. Hvis du har barn under 16 år, kan du legge til 15 903 kroner per barn, for å se hvilken grense som gjelder deg.

Se inntektsgrenser for tidligere år

Både inntekt fra trygd og arbeid skal regnes med. Barnetillegg og barnepensjon for barn over 16 år skal ikke regnes med. Hvis du mottar barnetillegg for barn over 16 år, må du legge ved dokumentasjon fra Nav, forsikringsselskap eller andre som viser hvor mye du får.

Dersom du har fått etterbetalinger, kan vi se bort fra disse dersom du sender inn dokumentasjon på at de gjelder et tidligere år.

Gjelden reduseres ned til faste beløp

Hvor mye du vil sitte igjen med i gjeld og hvor mye du skal betale ned i måneden, altså terminbeløpet ditt, begrenses ut fra inntekten din, og er uavhengig av hvor stor gjeld du har.

For 2021 gjelder disse grensene og summene:

Brutto person- og kapitalinntekt Ny gjeld Nytt terminbeløp
0-337 791 kr 0 kroner 0 kroner
337 792-374 998 kroner 68 268 kroner 729 kroner
374 999-411 042 kroner 79 614 kroner 875 kroner
411 043-449 079 kroner 91 125 kroner 1 031 kroner
449 080-487 065 kroner 102 471 kroner 1 175 kroner

Husk at du skal legge til 15 903 kroner på inntektsgrensen i tabellen per barn under 16 år. Barn regnes som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

Hvem regnes som barn? 

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med barnet minst 40 prosent av tiden
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren også har felles barn. Du må bo sammen med barna minst 40 prosent av tiden

 

Gå til søknaden

Oppsagt lån

Hvis du har
oppsagt lån
kan du også få slettet gjeld

Hvis lånet ditt er oppsagt og midlertidig overført til Statens innkrevingssentral, kan du likevel søke om å få slettet gjeld hvis du er ufør.

Permanent overført til Statens innkrevingssentral

Hvis lånet ditt er permanent overført til Statens innkrevingssentral, har du ikke lenger rettigheter hos Lånekassen. Da kan du søke om ettergivelse hos Statens innkrevingssentral.

Betalingsutsettelse

Alle kan utsette betalingen
36 ganger

I løpet av nedbetalingstiden kan alle utsette regningen inntil 36 ganger, som tilsvarer tre år til sammen. Du trenger ikke oppgi noen spesiell årsak for å få utsatt betalingen.

Vær oppmerksom på at nedbetalingstiden blir lengre, siden du må betale regningen senere enn planlagt, og at renter blir lagt til lånet ditt også i perioder der du ikke betaler. Det fører til at du må betale mer renter samlet sett, enn om du ikke utsetter betalingen. Utsetter du én regning, utvider vi nedbetalingstiden med én måned. Utsetter du to regninger, utvider vi med to måneder, og så videre.

Du kan både utsette regninger du allerede har fått og regninger som skal komme senere. Utsetter du regninger du ikke har fått ennå, sender vi deg ikke regningen.

Ekstra betalingsutsettelser i 2020 på grunn av korona

På grunn av koronapandemien kan du få utsatt betalingen fra mars 2020 til og med desember 2020, uten at du bruker av de 36 betalingsutsettelsene.

Lav inntekt og sykdom, AAP, arbeidsledig
eller andre spesielle årsaker kan gi rett til sletting av renter.
Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms
Hvis du bor i Finnmark eller Nord-Troms kan du få slettet gjeld.

Du får først et foreløpig svar

Du får endelig svar først når fastsettelse av inntekt er klar.

Du får ikke regninger mens du venter på endelig svar

Du får et foreløpig svar på søknaden din før gjelden faktisk blir slettet. Årsaken til det er at vi må vente på opplysninger om inntekten din fra skatteetaten før vi kan svare endelig på om du har rett til å få redusert gjeld eller ikke. Det betyr at vi kan gi endelig svar først sommeren etter det året du søkte, når skattefastsettingen din er klar.

Vi bruker inntektstall fra skatteetaten i behandling av søknaden. 

Når du fått et foreløpig svar stopper vi å sende regninger til deg, mens vi venter på inntektsopplysningene. Det blir lagt til renter i denne perioden, men hvis du får innvilget søknaden, blir rentene helt eller delvis slettet i ettertid.

Hvis du ikke får innvilget søknaden om sletting av gjeld, må du begynne å betale i vanlig tempo når du har fått endelig svar. Nedbetalingstiden blir forlenget med den tiden du ikke fikk regninger. Du må dermed betale noe mer totalt, fordi det har påløpt renter i perioden du slapp å betale.

Du kan søke flere ganger

Hvis du får avslag eller bare får slettet deler av gjelden, kan du søke på nytt et senere inntektsår dersom inntekten din er lavere da.  

Vedtak kan oppheves hvis du får stipend eller lån til utdanning på nytt

Hvis du får stipend eller lån til utdanning før det har gått 10 år, kan vedtaket om sletting av gjeld bli opphevet.

Aktuelt regelverk