Søknad om lån og stipend til enkeltemner utenfor Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån, reisestøtte og eventuelt skolepengestøtte. Du kan velge å søke om stipend, og da får du bare stipendandelen av skolepengestøtten og reisestøtten, i tillegg til den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån, språkstipend, flyktningstipend og stipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland.

Det er egne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Etter at du har søkt må du sende dokumentasjon til oss. Du må sende et endelig opptaksbrev fra lærestedet som viser hvilke fag du skal ta. Antall credits/ECTS per fag, og hvilket nivå fagene er på, må også komme fram av opptaksbrevet.

I land hvor hvert enkelt studieprogram må godkjennes (for eksempel Frankrike og Spania), må det også framkomme hvilken gradsutdanning fagene du skal ta er hentet fra.

Du må også sende  dokumentasjon på hvor mye du skal betale i skolepenger, og at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge.

Du kan laste dokumentasjonen opp på Dine sider på lanekassen.no eller sende den i posten.

 

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk om lån og stipend

Nå kan du søke om lån og stipend for 2024–2025.

Fristen for forrige studieår, 2023–2024, gikk ut 15. mars 2024. Dersom utdanningen din begynte etter 1. mars 2024, kan du fortsatt søke om stipend og lån.