Dokumentasjon ved studier i utlandet

Dokumentasjonskrav ved hel grad eller enkeltemner utenfor Norden, og foreløpig uttalelse om rett til lån og stipend

Krav til dokumentasjon

Når du søker om stipend og lån til en ny utdanning i utlandet, altså den første gangen du søker om støtte til den aktuelle utdanningen, må du sende inn dokumentasjon på opptak og skolepenger.

Du må oppfylle kravene til tilknytning til Norge når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet. Dette er relevant for deg som enten er norsk statsborger og har vært bosatt i utlandet i lengre tid, eller for deg som er utenlandsk statsborger.

Det er krav til dokumentasjon både når du søker om stipend og lån for første gang til en utdanning, underveis i gradsutdanningen din og etter du er ferdig.

Før du søker første gang

Når du søker om stipend og lån til en ny utdanning i utlandet, altså den første gangen du søker om støtte til den aktuelle utdanningen, må du sende inn dokumentasjon på studiekompetanse opptak og skolepenger.
Du må sende inn vitnemål fra videregående skole eller annen bekreftelse som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge.

Du må sende inn et endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet. Dette kalles unconditional offer i engelskspråklige land. Har du fått et opptaksbrev med faglige vilkår, må du vente med å søke til du har fått tilsendt et nytt og endelig opptaksbrev fra lærestedet, fordi vi ikke godtar et slikt forbehold.

Opptaksbrevet må vise navnet ditt, hvilken grad du skal ta, for eksempel bachelorgrad, at du studerer på fulltid, fagretning og varighet på studiet med forventet avslutning.

Hvis du skal betale skolepenger (tuition fee), må du sende inn bekreftelse fra lærestedet som viser hvor mye du skal betale. Lån og stipend til skolepenger fra Lånekassen skal kun dekke faktiske skolepenger. Det vil si avgifter som er direkte knyttet til undervisningen.

Det er derfor viktig at bekreftelsen du sender inn på hvor mye du skal betale i skolepenger, ikke inneholder andre avgifter. Eksempler på slike avgifter kan være kost og losji.

Hvis du får stipend fra lærestedet eller andre aktører, som skal dekke skolepenger, må du også dokumentere det. Lånekassen dekker kun det beløpet du selv betaler. Vi godtar ikke utskrift fra nettsider eller e-post.

Du må oppfylle kravene til tilknytning til Norge når du søker om stipend og lån til utdanning i utlandet. Dette er relevant for deg som enten er norsk statsborger og har vært bosatt i utlandet i lengre tid, eller for deg som er utenlandsk statsborger.

Underveis i utdanningen

Får du lån og stipend til utdanning i utlandet, må du hvert år dokumentere faglig progresjon og eventuelt betalte skolepenger. Du får tilsendt et skjema fra oss hver år, og det er lærestedet ditt som skal fylle det ut.
Faglig progresjon for det aktuelle kalenderåret. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet opplyse om det i skjemaet. Hvis du ikke har avlagt eksamener ennå, skal lærestedet ditt oppgi om du er faglig i rute.
Bekreftelse på at du har vært fulltidsstudent i perioden vi spør etter, og frem til datoen skjemaet blir utfylt.

Lærestedet ditt skal bekrefte hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for studieåret. Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høst- og vårsemesteret.

Betaler du i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt. Lærestedet skal kun føre opp rene skolepenger (tuition fee) du faktisk har betalt selv, og ikke inkludere andre avgifter, bo- og levekostnader, eller eventuelle stipend du får fra andre.

Gir lærestedet ditt deg for eksempel et brev i stedet for C-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må inneholde de samme opplysningene som skjemaet og være rettet til deg personlig.

Når du er ferdig med graden din

Når du er ferdig med utdanningen må du sende oss dokumentasjon for å få gjort om lån til stipend.
Du må sende inn dokumentasjon på hvilke fag du har bestått og hvor mange ECTS, credits eller tilsvarende. Dokumentasjonen må også vise om du har oppnådd en grad.
Du må sende inn dokumentasjon fra lærestedet som viser hvor mye du har betalt i skolepenger det siste året ditt.

Foreløpig uttalelse om rett til lån og stipend

Noen utenlandske universiteter krever bekreftelse på at du kan få lån og stipend fra Lånekassen til å finansiere utdanningen din. Her kan du laste ned et standardbrev.

En foreløpig uttalelse om retten til støtte kan fungere som midlertidig dokumentasjon på at du kan få støtte fra Lånekassen når du søker opptak til studier i utlandet.

Uttalelsen er gyldig i hele verden, men det er spesielt studenter i USA og Canada som trenger en slik uttalelse.

Last ned en foreløpig uttalelse