Sykdom

Hvis du blir syk i mer enn to uker mens du studerer, kan du få sykestipend.

Sykestipend vil si at lånet ditt blir gjort om til stipend for den perioden du er syk. I den perioden du får sykestipend, regner vi deg heller ikke som forsinket hvis du stryker på eksamen.

Får du sykepenger fra arbeidsgiver eller Nav, får du mindre eller ingenting i sykestipend.

Du må ha vært syk i mer enn to uker

Du får ikke sykestipend for de to første ukene du er syk. Derfor får du sykestipend først fra dag 15 av sykdomsperioden. Du kan maksimalt få sykestipend i 4 måneder og 15 dager i løpet av et studieår.

Du må ha vært minst 50 prosent syk

Du kan få sykestipend selv om du har vært i stand til å studere litt i løpet av sykdomsperioden. Kravet er at du må ha vært minst 50 prosent studieufør. En lege, eller en annen med rett til å skrive ut sykmeldinger, må bekrefte at du har vært minst 50 prosent studieufør for at du skal få sykestipend.

Var du syk på eksamensdagen?

Hvis du ikke har vært syk lenge nok til å få sykestipend, men var syk da du skulle tatt eksamen, bør du få en legeattest som viser det. Du trenger bare å sende den til oss hvis du senere blir forsinket med 60 studiepoeng eller mer. Da regner vi deg ikke som forsinket i utdanningen, selv om du ikke bestod mange nok studiepoeng.

Gå til søknaden

Vilkår for sykestipend

  • Du må ha vært syk i mer enn to uker
  • Du må ha vært minst 50 prosent syk
  • Du kan ikke få arbeidsavklaringspenger fra Nav samtidig
  • Du må ha søkt om vanlig lån og stipend før du ble syk