Utenlandsk statsborger

Hvem er EØS- eller EFTA-borger?

Hvis du er statsborger i et EU-land eller i Sveits, Liechtenstein eller Island, gjelder det egne regler for støtte fra Lånekassen.

Hvem er ikke EØS- eller EFTA-borger?

Hvis du ikke er statsborger i et EU-land eller i Sveits, Liechtenstein eller Island, og hvis du ikke regnes som flyktning, skal du velge dette.

Hvem regnes som flyktning?

Dette gjelder deg som har fått innvilget beskyttelse (asyl) i Norge.