Utvidet stipend til skolepenger i utlandet

Noen læresteder i utlandet gir rett til utvidet stipend hvis du må betale mye i skolepenger.

Hvis du har begynt på en utdanning med rett til utvidet stipend, får du utvidet stipend til du er ferdig med utdanningen.

For studieåret 2022-2023 er det gjort store endringer i listen (kvalifiseringslisten) over læresteder som gir rett til utvidet stipend.

Fullstendig liste som gjelder for studieåret 2022–2023

Denne listen er laget av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Australia (6)
Australian National University
Monash University
University of New South Wales (UNSW)
University of Melbourne
University of Queensland
University of Sydney

Belgia (2)
Ghent University
KU Leuven

Canada (3)
McGill University
University of British Columbia
University of Toronto

Frankrike (3)
Université Paris-Saclay
Université PSL
Sorbonne University

Japan (2)
Kyoto University
University of Tokyo

Kina, inkludert Hong Kong (7)
Tsinghua University
Peking University
Zhejiang University
Fudan University
Schanghai Jiao Tong University
University of sciens and tecnology of Kina
University of Hong Kong

Nederland (3)
Leiden University
University of Groningen
Utrecht University

Singapore (2)
Nanyang Technological University
National University of Singapore

Storbritannia (8)
Imperial College London
King's College London
University College London (UCL)
University of Bristol
University of Cambridge
University of Edinburgh
University of Manchester
University of Oxford

Sveits (3)
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPLF)
Swiss Federal Institute of Technology Zurichv (ETH)
University of Zurich

Tyskland (3)
Heidelberg University
Technical University Munich
University of Munich (LMU)

USA (33)
Boston University
California Institute of Technology
Carnegie Mellon University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Georgia Institute of Technology
Harvard University
Johns Hopkins University
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
New York University
Northwestern University
Princeton University
Stanford University
University of California, Berkeley
University of California, Davis
University of California, Irvine
University of California, Los Angeles
University of California, San Diego
University of California, Santa Barbara
University of Chicago
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Maryland, College Park
University of Michigan-Ann Arbor
University of Minnesota, Twin Cities
University of North Carolina at Chapel Hill
University of Pennsylvania
University of Southern California
University of Texas at Austin
University of Washington
University of Wisconsin - Madison
Washington University in St. Louis
Yale University

Ingen egen søknad

Når du sender søknad om lån og stipend, vurderer vi om du har rett til utvidet stipend til skolepenger.

Hvis du vil se hvor mye du kan få i lån og stipend kan du klikke her og fylle ut skjemaet øverst på denne siden.

Les mer

Informasjon om kvalifiseringslisten på nettsidene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (diku.no)

Kvalifiseringsliste for studieåret 2021-2022