Folkehøgskole i Norge

Du kan låne 117 170 kroner

Går du på folkehøgskole, får du ikke lenger stipend slik du kanskje fikk på videregående, men du får et lån.

Du kan få et basislån på inntil 117 170 kroner for hele året
  • 40 prosent av lånet kan bli stipend.
  • Du får ikke lån til skolepenger.

Lån og stipend for å gå på folkehøgskole

Er du elev på en folkehøgskole, kan du få basislån i inntil ti måneder.

Hva er basislån?

Basislån er det alle studenter kan få, og er navnet på det de fleste kaller studielån. Du får ikke ekstra lån til å dekke utgiftene ved linjen du skal gå på, eller til reise.

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale.

Når kan du søke

Du må ha fått skoleplass før du søker, og du kan tidligst søke fra midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Behandlingstid

De aller fleste søknadene blir behandlet i løpet av et døgn, men mer kompliserte saker kan ta lang tid å behandle. Pass på å søke så tidlig som mulig, slik at du har pengene på konto når semesteret begynner.

Gå til søknaden

Deltid eller kortere studieår?

Du får
mindre lån
hvis du studerer på deltid.

De fleste elever på folkehøgskole tar helårskurs på fulltid. Hvis du skal ta et kortere kurs på fulltid, får du vanlig basislån for de månedene kurset varer. Skal du ta et kurs på deltid, blir basislånet redusert tilsvarende deltidsprosenten din. Dermed blir stipendet også redusert.

Når får jeg pengene?

Du får større
utbetalinger i
august og januar

Du får større utbetalinger i august og januar.

Den første utbetalingen i skoleåret kommer når skolen har bekreftet at du har begynt der.

Du får utbetalt et større beløp i starten av hvert semester enn i de andre månedene. 40 prosent av støttebeløpet hvert semester blir utbetalt den første måneden.

Pengene blir utbetalt den 15. i hver måned, unntatt den første utbetalingen.

Elev vgs gutt med mobiltelefon. Foto.

Du tar opp lån når du går på folkehøgskole

Du får ikke stipend på samme måte som på videregående, men inntil 40 prosent av lånet kan bli stipend senere.

Når du går på folkehøgskole, får du lån og stipend etter de samme reglene som gjelder for høyere utdanning. Det er noen forskjeller fra det å få stipend til videregående, som det kan være greit å vite om.

Du må betale tilbake lånet når du er ferdig med utdanningen

Når du ikke lenger får lån til fulltidsutdanning, får du en betalingsplan og må begynne å betale avdrag. Den første regningen skal betales omtrent sju måneder etter den siste utbetalingen fra oss.

Lånet er rentefritt bare så lenge du får lån eller stipend til fulltidsutdanning.

40 prosent av basislånet kan bli stipend

Fullfører du skoleåret og har inntekt og formue under grensene, blir 40 prosent av lånet gjort om til stipend. Det betyr at du ikke trenger å betale det tilbake. Du får et eget vedtak fra oss når lånet blir gjort om.

Bor du hjemme hos foreldrene dine, får du ikke stipend

Det er bare borteboere som kan få gjort om lån til stipend. Hvis du bor på internat, regner vi deg som borteboer.

Omgjøringen skjer først året etter at du er ferdig

Lånet blir ikke gjort om til stipend før vi har kontrollert inntekten og formuen din. Det gjør vi først når skatteoppgjøret ditt er klart for året eller årene du fikk lånet fra oss.

Det betyr at hvis du er ferdig med et år på folkehøgskole våren 2022, får du ikke gjort om lån til stipend før våren/sommeren 2023.

Les mer om omgjøring av basislån

Ekstra stipend og lån

Har du barn, blir syk eller har nedsatt funksjonsevne, kan du få ekstra stipend og/eller lån fra oss.

Hva du kan få, kommer an på hvilken livssituasjon du er i.

Aktuelt regelverk