Reduksjon av gjeld for leger i utvalgte kommuner

Du kan få slettet inntil 30 000 kroner i året hvis du jobber i en godkjent kommune.

Hvilke kommuner gjelder det?

Troms: Gratangen og Ibestad

Nordland: Rødøy, Nesna, Bø, Øksnes, Evenes, Vega, Flakstad, Moskenes og Andøy

Trøndelag: Leka, Røyrvik, Høylandet og Lierne

Møre og Romsdal: Aure

Ordningen gjelder også for låntakere som har vært yrkesaktive leger i de tidligere kommunene Torsken og Berg i Troms, Tysfjord i Nordland og Fosnes i Trøndelag.

Hvis du bor og jobber i Finnmark eller Nord-Troms, kan du søke om sletting av gjeld på grunnlag av det.

Hvem kan søke?

Det er bare yrkesaktive leger i de aktuelle kommunene over som kan få slettet gjeld i denne ordningen. 

Du trenger ikke å bo i kommunen.

Du må ha vært yrkesaktiv i en opptjeningsperiode på tolv måneder før du kan søke. Yrkesaktiviteten må ha vært minst 50 prosent i gjennomsnitt i den kommunen eller tidligere kommunen som er omfattet. Du må ha vært yrkesaktiv der i hele perioden.

Hvor mye blir gjelden redusert med?

Du kan få slettet inntil 20 prosent av det opprinnelige studielånet ditt, altså gjelden du hadde da du begynte å betale tilbake, opptil en grense på 30 000 kroner i året.

Hva er søknadsfristen?

Du må søke innen tre måneder etter at du har fullført opptjeningsperioden.

Hvordan søker jeg?

Du bruker samme søknad som for sletting av gjeld i Finnmark og Nord-Troms.

Gå til søknaden