Godkjente utdanninger

Veileder LUT

Hvilke utdanninger i utlandet kan jeg få støtte til?

Generelle krav for støtte til utdanninger i utlandet

Utdanningene må være på fulltid og det skal være stedbaserte utdanninger. Det vil si at du må følge regelmessig undervisning/veiledning på lærestedet. Vi gir ikke støtte til fjernundervisning/nettstudier/samlingsbaserte utdanninger i utlandet.

Du kan likevel få et begrenset lån til dekning av skolepenger til nettstudier i andre EØS-land enn Norge. Her er det ikke krav til fulltidsutdanning. Utdanningen må likevel fylle de ordinære vilkårene om at den skal være likestilt norsk høyere utdanning.

Land utenfor Norden

Lånekassen gir støtte til utdanninger i land utenfor Norden som kan gi grunnlag for generell godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som er likestilt med norske bachelor-, master og Ph.d.-utdanninger.

Vi gir også i noen tilfeller støtte til utdanning som er tilsvarende videregående opplæring i Norge og til yrkesfaglige utdanninger.

Lånekassen kan gi støtte til språkkurs i andre språk enn engelsk som tilbys ved et universitet eller ved en språkskole med offentlig akkreditering.

Utdanninger vi ikke støtter

Vi gir ikke støtte til flygerutdanninger, eller helsefaglige utdanninger i fagområder som ikke er et lovregulert helsefaglig yrke i Norge.

Vi gir heller ikke støtte til utdanningene medisin, tannlege, sykepleie, jordmor, provisorfarmasøyt og veterinærmedisin utenfor EØS-land, Storbritannia, Sveits, USA, Canada, New Zealand og Australia.

Norden

Utdanningen må være godkjent i landet du skal til. Vi kan gi lån og stipend til universiteter, høgskoler, videregående skoler, yrkesutdanning og folkehøgskoler i alle de nordiske landene.

Vilkåret er at utdanningen er offentlig godkjent i studielandet og godkjent for lån og stipend fra «Lånekassen» i det aktuelle landet. Du kan lese mer om spesielle krav og vilkår inne på sidene for utdanning i Norden.

Skal du studere helsefag?
Sett deg inn i reglene for autorisasjon
Utvidet stipend til skolepenger
Noen læresteder i utlandet gir rett til ekstra stipend til skolepenger

Aktuelt regelverk