Dødsfall

Studielån blir slettet hvis låntakeren dør.

Studielån fra Lånekassen er personlig og usikret. Det betyr at ingen arver gjeld fra Lånekassen. Hvis den som har lån dør, blir hele gjelden slettet.

Pårørende trenger ikke melde fra til oss

Vi får melding om dødsfall fra Folkeregisteret. Pårørende trenger ikke å melde fra til oss dersom låntakeren som dør er bosatt i Norge. Er låntaker bosatt i utlandet, kan pårørende ta kontakt med Lånekassen.

Hvis den som dør mottok lån og stipend fra Lånekassen, stoppes utbetalingen og gjelden blir slettet.

Vi sender ut årsoppgave

Vi er forpliktet til å sende årsoppgave til alle som har hatt lån hos oss inneværende år, så rett over nyttår vil dødsboet motta en årsoppgave fra Lånekassen. Dette gjelder også selv om gjelden er slettet.