Tilgjengelighet og universell utforming

lanekassen.no er utviklet i tråd med forskrift for universell utforming av IKT og rammeverket WCAG 2.1.

lanekassen.no skal være tilgjengelig for brukerne uavhengig av funksjonsevne og uten spesialtilpasninger.

W3C-standarder

ny.lanekassen.no er basert på W3C-standarder og retningslinjer som HTML5, CSS3 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (nivå AA). Dette er gjort for at funksjonalitet og innhold skal være tilgjengelig for alle i de mest brukte nettlesere, skjermlesere og forstørrelsesprogramvare i det norske markedet.

Innholdet er tilgjengelig på desktop og mobile enheter ned til 320 px bredde.

Nettstedet er kodet slik at det er mulig å få lest opp tekst ved hjelp av skjermleser, og forstørre eller forminske tekst. Fargekontraster er i henhold til WCAG 2.1, overskrifter følger en logisk struktur og bilder er merket med alternativ tekst.

Det er mulig å navigere i nettstedet ved hjelp av tastatur.

Tekster er skrevet etter prinsippene for klarspråk. Alle inputfelter skal ha tydelig forklaring og hjelpe brukeren til riktig utfylling.

Unntak

Vi er i ferd med erstatte hele lanekassen.no. Frem til hele nettstedet er byttet ut, vil det være enkelte prinsipper som ikke er oppfylt på domenet lanekassen.no. Erklæringen gjelder lanekassen.no.

Opplever du problemet med tilgjengelighet på lanekassen.no?

Send oss en e-post på webtekniskATlanekassen.no