Tilgjengelighet og universell utforming

Tjenestene våre skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne og uten spesialtilpasninger. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og jobber etter rammeverket Wcag 2.1.

Vi har disse fire tilgjengelighetserklæringene:

Som erklæringene viser, har vi fortsatt noen områder hvor vi må utbedre mangler. Vi prioriterer først de avvikene som har størst betydning for at alle skal kunne bruke tjenestene våre.

Kontakt oss

Vi vil gjerne høre fra deg. Send oss en melding dersom du ser at vi har mulighet for forbedringer av tjenestene våre.

Send oss en e-post på uu@lanekassen.no.