Nettstudier

Du kan få lån og stipend til norske nettstudier og skolepengelån til nettstudier i EØS-land

Kan jeg få lån og stipend til nettstudier?

Lånekassen gir ikke lån og stipend til internasjonale nettstudier. Hovedreglene for lån og stipend til nettstudier er:
 • Vanlig lån og stipend til nettstudier ved norske læresteder
 • Kun skolepengelån til studier som bare er på nett i andre EØS-land
 • Du kan få skolepengelån i normert tid for resten av utdanningen din, hvis du begynte på en gradsutdanning på nett i Storbritannia før 2021
 • Lærestedet må være godkjent for støtte i Lånekassen

Nettstudier på et norsk lærested

Du kan få lån og stipend etter de samme reglene som elever og studenter som tar vanlig utdanning, så lenge du har tilknytning til Norge.

Hvilke utdanninger er godkjent for lån og stipend?

Nettstudier i Norge blir godkjent for utdanningsstøtte etter de samme reglene som annen utdanning. Det innebærer at nettstudier ved universiteter og høgskoler som hovedregel gir rett til lån og stipend, så lenge utdanningen varer i minst ett semester.

Skal du ta en fagskoleutdanning, blir de enkelte utdanningene vurdert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Det er ikke alle fagskoleutdanninger og utdanninger på videregående nivå som er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Hvis du finner utdanningen din i søknaden, betyr det at den er godkjent for lån og stipend.

Hva skal til for å få lån og stipend?

I tillegg til at utdanningen din må være godkjent, må du oppfylle de generelle kravene for å få lån og stipend. Det innebærer blant annet at du ikke kan være mer enn ett år forsinket i utdanningen, at du ikke kan være over 65 år og at du ikke kan få lån og stipend i mer enn 8 år til sammen.

I tillegg til å oppfylle de generelle vilkårene, må du oppfylle krav til tilknytning til Norge.

Hvor mye kan jeg få?

Tar du nettstudier som er godkjent for støtte, får du lån og stipend etter de samme reglene som de som tar stedbasert utdanning.

Du kan beregne hvor mye lån og stipend du kan få ved å velge utdanningen din på denne siden.

Vær oppmerksom på at lånet og stipendet ditt blir redusert hvis du studerer på deltid. Hvis du for eksempel studerer 70 prosent av utdanning på fulltid, får du 70 prosent av maksimalt lån og stipend.

Gå til søknaden

Nettstudier ved et lærested i et annet EØS-land

Du kan bare få skolepengelån til nettstudier i utlandet.

Skal du ta nettstudier ved et lærested i et annet EØS-land enn Norge, kan du få et skolepengelån på inntil 77 192 kroner per studieår. Det betyr at du ikke kan få andre stipend eller lån fra Lånekassen. Du kan heller ikke få gjort om noe av lånet til stipend.

Det er bare utdanninger som er på nivå med høyere utdanning i Norge du kan få skolepengelån til. Du kan altså ikke få lån eller stipend til utdanninger som ikke tilsvarer høyere utdanning i Norge, og heller ikke til utdanning ved læresteder utenfor EØS.

Hvilke utdanninger er godkjent for støtte?

For å få lån til nettstudier ved et lærested i et EØS-land, må utdanningen oppfylle disse kravene

 • Utdanningen kan bli godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som likestilt med utdanning på bachelor-, master- eller Ph.d.-nivå i Norge.
 • Utdanningen kan også være forhåndsgodkjent som en del av en utdanning du tar i Norge, av et universitet, vitenskapelig høgskole eller høgskole.
 • Utdanningen må bare foregå på nett. Samlingsbaserte utdanninger gir ikke rett til støtte fra Lånekassen


Nettstudier i Storbritannia

Hvis du var i gang med en gradsutdanning i Storbritannia som bare foregår på nett før 31.12.2020, kan du få lån til skolepenger i så lang tid som utdanningen er normert til. Vi gir ikke lån til nettstudier i Storbritannia som begynte etter 1.1.2021. Grunnen er at Storbritannia meldte seg ut av EU fra og med 2021.

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan låne inntil 77 192 kroner per studieår til å betale skolepenger, men du får bare lån til det du faktisk skal betale. Det vil si at du ikke får lån fra Lånekassen hvis du ikke betaler skolepenger.

Studerer du på deltid, får du mindre skolepengelån. Det maksimale lånet du kan få, blir redusert i forhold til prosenten din. Studerer du for eksempel 70 prosent av en fulltidsutdanning, kan du altså få 70 prosent av det fulle skolepengelånet.

Hva skal til for å få lånet?

I tillegg til at utdanningen din må være godkjent, må du oppfylle de generelle kravene for å få støtte. Det innebærer blant annet at du ikke kan være mer enn ett år forsinket i utdanningen, at du ikke kan være over 65 år og at du ikke kan få støtte fra Lånekassen i mer enn 8 år til sammen. Det er også krav om at du har generell studiekompetanse.

I tillegg til å oppfylle de generelle vilkårene, må du også oppfylle krav om tilknytning til Norge.

Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn?

Etter at du har søkt om skolepengelånet, må du sende følgende dokumentasjon til oss

 • Endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet. Brevet må vise hvilken utdanning du skal ta, og omfanget av utdanningen (antall ECTS/studiepoeng per semester)
 • Bekreftelse fra lærestedet som viser hvor mye du skal betale i skolepenger
 • Vitnemål fra videregående skole som bekrefter at du har generell studiekompetanse.
 • Hvis du må sende inn dokumentasjon om tilknytningen din til Norge, får du beskjed om hva du må sende inn i søknaden.

Du kan laste opp dokumentasjonen på Dine sider på lanekassen.no eller sende den i posten.

Søk om skolepengelån

Aktuelt regelverk