Sommerkurs

Gjelder for deg som tar kurs, praksis eller feltarbeid i utlandet om sommeren.
Basislån
13 790
i måneden

Lån og stipend til utdanning i utlandet om sommeren

Du kan få lån og stipend til enkelte sommerkurs, praksis eller feltarbeid om sommeren.

Hvem kan få?

Du kan få lån og stipend hvis det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen eller praksisen må skje om sommeren, det vil si fra 16. juni til 15. august.

Du kan også få lån og stipend om sommeren hvis du skal ta feltarbeid som av naturgitte årsaker bare kan gjennomføres om sommeren.

Krav

Du må være registrert som fulltidsstudent ved lærestedet, også om sommeren. Du må studere minst 10 måneder per studieår i tillegg til sommerkurset, praksisen, eller feltarbeidet.

Undervisningsopplegget må vare i minst to uker. Hvis du til vanlig studerer ved et norsk lærested og tar sommerkurset som utveksling, er kravet at undervisningsopplegget varer i minst fire uker.

Dette kan du få

Du kan få lån og stipend i opptil to måneder for sommerkurs, praksis eller feltarbeid om sommeren. 

Du kan likevel ikke få lån og stipend i mer enn 12 måneder til sammen. Dersom hele, eller deler av, sommerkurset overlapper med det vanlige studieåret, kan du ikke få lån og stipend for begge utdanningene i denne perioden.

Du kan få samme lån og stipend som andre studenter i utlandet når du tar sommerkurs eller praksis om sommeren.

Basislån

Alle studenter kan få basislån, og dette er det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, men inntil 40 prosent av dette kan bli gjort om til stipend. For å få stipendet må du bestå utdanningen din, og ha inntekt og formue under grensene.

Skolepenger

Hvis du skal betale skolepenger, kan du få lån og stipend til skolepenger. Men hvis du allerede har fått maksimalt lån og stipend til skolepenger for resten av studieåret, kan du ikke få mer lån og stipend om sommeren.

Praksis i Norge

Hvis du studerer i utlandet til vanlig, og skal ta praksis hjemme i Norge om sommeren, må du si ifra til oss hvis du skal bo hjemme hos foreldrene dine i praksisperioden.

Slik søker du    

Søknadsfristen er 15. august, den sommeren du tar kurset eller praksisen. Hvis kurset er ferdig før 15. august, må du søke innen kurset er ferdig.

Du søker ved å sende en e-post via Dine sider. Der kan du også laste opp dokumentasjon til søknaden.  

Gå til Dine sider
Student med laptop på fanget. Foto.

Dokumentasjon når du søker

Når du skal søke om lån eller stipend til sommerkurs, praksis eller feltarbeid i utlandet, må du sende inn dokumentasjon fra lærestedet.

Start- og sluttdato

Dokumentasjon som beskriver start- og sluttdato både for det ordinære studieåret og for sommerkurset/praksisen/ feltarbeidet.

Fag og credits

Dokumentasjon som beskriver hvilke fag du tar i det ordinære studieåret og hvilke du skal ta om sommeren. Antall credits må komme fram av dokumentasjonen.

Hvis du skal ta utveksling fra et norsk lærested om sommeren, må det framkomme hvor mange studiepoeng du får godkjent kurset som.

Tar du praksis må du du sende inn dokumentasjon fra lærestedet som bekrefter at praksisen blir godkjent som en obligatorisk del av graden.

Fulltid

Du må dokumentere at du er fulltidsstudent, også om sommeren.

Skolepenger

Du må legge ved dokumentasjon som viser hvor mye du har betalt i skolepenger i det ordinære studieåret, og hva du eventuelt skal betale om sommeren

Annet sted enn ordinært studiested

Hvis sommerkurset, praksisen eller feltarbeidet skal gjennomføres et annet sted enn det ordinære studiestedet, må dette komme fram i dokumentasjonen fra lærestedet.

Skal du ta utveksling i utlandet om sommeren, må du dokumentere at studiet er forhåndsgodkjent av det norske lærestedet ditt.

Aktuelt regelverk