Innfri lånet eller betale raskere

Gjelder deg som vil innfri lånet, betale ekstra eller betale ned raskere.

Kontonummer og KID

Regningen inneholder all informasjon du trenger for å betale. Hvis du ikke finner regningen skal du bruke dette:
  • Kontonummer: 7694.05.20300
  • KID-nummer. Det er alltid det samme, og du finner det på Dine sider og tidligere regninger.
  • Terminbeløp. Dette finner du på Dine sider.

Du kan betale ekstra eller innfri lånet når som helst

Hvis du skal betale inn et ekstra stort beløp eller betale ned hele gjelden, kan du gjøre det, men vær klar over at det er fordeler med lån hos Lånekassen sammenlignet med andre banker.

Fordeler med studielån

Med lån i Lånekassen følger det med sosiale ordninger, som for eksempel gratis gjeldsforsikring ved uførhet og død. Det betyr at hele eller deler av gjelden kan bli slettet hvis du blir ufør. Hvis du dør, blir hele gjelden slettet. Ingen arver gjeld du har i Lånekassen.

I tillegg kan du utsette betalingen i inntil tre år til sammen, uten at du må ha noen spesiell grunn til det. Du kan også få slettet renter på lånet og slippe betaling i en periode hvis du kommer i en vanskelig økonomisk situasjon, fordi du for eksempel er arbeidsledig eller syk.

Slik innfrir du studielånet

Logger du inn på Dine sider, finner du oversikt over hvor stor gjeld du har, Lånekassens kontonummer og hva som er KID-nummeret ditt. Ønsker du å innfri lånet, kan du når som helst betale hele gjelden din til det samme kontonummeret og med det samme KID-nummeret du ellers bruker. Du finner den totale gjelden din under «Din gjeld» på Dine sider. Det er dette beløpet du skal betale når du innfrir gjelden.

Har du fått en regning fra oss, står det på fakturaen hva resten av gjelden vil være etter at du har betalt regningen. For å betale alt du skylder kan du plusse dette beløpet på den ordinære betalingen.

Du kan likevel risikere å få en regning på et lite beløp etter innbetalingen hvis det har påløpt renter og gebyrer som ikke er synlig på Dine sider.

Lån som kan gjøres om til stipend

Dersom hele gjelden din er lån som kan gjøres om til stipend, kan du søke om betalingsutsettelse fram til omgjøringen skjer. Velger du i stedet å betale, og derfor har mindre gjeld når omgjøringen skjer enn det du får omgjort, vil du få tilbakebetalt differansen.

Dersom du venter på å få omgjort en del av lånet til stipend, kan du betale ned som normalt. Også da vil du få refundert en eventuell differanse.

Du kan betale inn ekstra

Hvis du vil betale inn ekstra kan du gjøre det når som helst ved hjelp av betalingsinformasjonen du finner på Dine sider, eller ved å øke beløpet på regningen.

Å betale inn ekstra betyr å betale mer enn det beløpet som forfaller eller har forfalt, inkludert eventuelle gebyr og forsinkelsesrenter som er lagt til.

Når du betaler inn ekstra, reduserer du den totale gjelden, og det faste terminbeløpet blir lavere resten av perioden du betaler ned på lånet. Du får altså fremdeles regninger fra Lånekassen hver måned, selv om du har betalt inn en stor engangssum.

Hvis du har fast rente, og ønsker å betale ekstra, bør du lese om dette lenger ned på denne siden.

Du kan ikke forskuddsbetale regninger

Det er ikke mulig å betale framtidige regninger på forskudd. Hvis du betaler inn et beløp som du ikke har fått regning på, så regnes dette som en ekstra innbetaling, ikke som et forskudd på senere terminer. Hvis du lar være å betale neste regning, vil du få purring.

Hvis du ønsker å betale inn et stort beløp for å kunne ha en periode uten å betale, kan du gjøre det slik: Betal inn beløpet, og søk om utsettelse for kommende terminer. Du kan søke om utsettelse for et halvt år om gangen. 

Har du fått betalingsplan?

Gjelden kan bli endret

Omgjøring for 2023 skjer høsten 2024 når vi får opplysninger fra Skatteetaten. 

Hvis gjelden din blir endret etter omgjøringen, justerer vi betalingsplanen din. Vi sletter renter for lån som blir gjort om til stipend.

Inntil omgjøring skjer, må du følge den betalingsplanen du har fått.

Sjekk gjelden din


Hvis du logger inn, kan du se hvor mye du har i gjeld, og om noe av gjelden kan gjøres om til stipend.

Kvinne og mann ser sammen på en mobil på jobb. Foto.

Har du fast rente?

Hvis du har avtale om fast rente, kan du risikere at gjelden din øker eller minker på grunn av rentetap eller rentegevinst, når du innfrir lånet eller betaler inn raskere.

Når du inngår avtale om fast rente, inngår du samtidig en avtale om å betale ned på lånet etter en fast plan. Hvis du innfrir lånet eller betaler ekstra, beregner vi derfor om Lånekassen tjener eller taper på at planen blir endret. Rentetapet eller rentegevinsten blir lagt til eller trukket fra gjelden din.

Rentetap hvis dagens fastrente er lavere enn din fastrente

Vi regner ut hvor mye Lånekassen taper i renteinntekter på at du betaler inn ekstra eller innfrir lånet, og legger dette beløpet til gjelden din.

Hvis du innfrir lånet, får du en egen regning på beløpet fra oss.

Rentegevinst hvis dagens fastrente er høyere enn din fastrente

Vi regner ut hvor mye renteinntekter vi tjener på at du betaler inn ekstra eller innfrir lånet, og trekker beløpet fra gjelden din.

Hvis du innfrir lånet, overfører vi pengene med beløpet til kontoen din.

Les mer om rentetap og rentegevinst

Du kan betale ned raskere

De fleste får nedbetalingsplan som går over 20 år. Hvis du vil betale raskere, kan du endre nedbetalingsplanen din på Dine sider.

Under kan du beregne hva du skal betale i måneden hvis du velger kortere nedbetalingstid.

Du kan justere nedbetalingsplanen tilbake senere, hvis du ønsker det.

Hvis du fremdeles får lån og stipend, har fått slettet noe av gjelda eller har fått lånet ditt overført til Statens innkrevingssentral, kan du ikke endre nedbetalingsplanen. 

Hvis du har avtale om fast rente, kan du heller ikke endre nedbetalingstiden.

På Dine sider kan du se hvor lang nedbetalingstiden din er, og endre den.

Endre nedbetalingsplan

Betalingskalkulator

Hva er studielån?
Omgjøring av lån til stipend
For å få minst mulig gjeld må du oppfylle noen krav.

Aktuelt regelverk