Barn og fødsel

Når du får barn

Du kan få stipend på grunn av fødsel eller adopsjon.

Student med barn

Tar du høyere utdanning, fagskole, videregående med studielån eller forberedende opplæring for voksne over 21 år? Da kan du få mer stipend og lån hvis du har barn.

Elev med barn

Går du på videregående skole, er lærling eller tar forberedende opplæring for deg under 21 år? Da kan du få mer stipend og lån hvis du har barn.