Bor i Finnmark eller Nord-Troms

Bor og jobber du her, kan du få slettet gjeld

 • Finnmark
 • Lyngen
 • Storfjord
 • Kåfjord
 • Skjervøy
 • Nordreisa
 • Karlsøy
 • Kvænangen

Reduksjon av gjeld for deg i Finnmark og Nord-Troms

Du kan få slettet 20 prosent av lånet ditt, maksimalt 30 000 kroner hvert år. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20 000 kroner.

Hvis du har bodd og jobbet i Finnmark eller utvalgte kommuner i Troms i 12 måneder sammenhengende, kan du få redusert gjelden din.

Alle kunder som både bor og jobber i områdene som er godkjente (tiltakssonen), kan få slettet inntil 20 prosent av det opprinnelige studielånet sitt hvert år, opptil en grense på 30 000 kroner i året.

Hvis du jobber som lærer i grunnskolen, kan du få slettet ytterligere 20 000 kroner i året. Les om denne ordningen nederst på denne siden. 

Du må bo og jobbe i regionen i minst 12 måneder

For å kunne få slettet gjeld, er det krav om at du må være både bosatt og yrkesaktiv i Finnmark eller de godkjente kommunene i Troms i en opptjeningsperiode på 12 måneder. Vi regner flere enn bare heltidsansatte som yrkesaktive.  Les mer om kravene her.

Du kan vente med å betale til søknaden er behandlet

Når du har sendt inn en søknad om sletting av gjeld, kan du vente med å betale regningene fra oss til du får svar på søknaden. Du vil ikke få purringer i mellomtiden.

Du trenger ikke å betale avdrag på lånet

Så lenge du får slettet lån etter denne ordningen skal du betale renter, men ikke avdrag på selve lånet. Det vil si at regningene du får det neste året etter du har fått slettet gjeld, bare inneholder renter og eventuelle gebyrer.

Har du likevel betalt avdrag på lånet i perioden, kan du kontakte oss for å få refundert en del av beløpet.

Søknadsfrist

Du må søke innen tre måneder etter at du har bodd i Finnmark eller Nord-Troms i ett år. Botiden på ett år er det vi kaller opptjeningsperioden. Du må ha «tjent opp» ett års botid før du kan få slettet lån.

Gå til søknaden

Bli lærer, få slettet mer gjeld!

Tar du femårig lærer- eller lektorutdanning, og jobber som lærer i tre år, kan du få slettet gjeld. Dette gjelder i hele Norge, men du får slettet mer gjeld hvis du jobber i Nord-Norge. Les mer om ordningen her.

Grunnskolelærer i Finnmark eller Nord-Troms

Du kan få slettet 20 000 kroner av lånet ditt i året.

Målet med ordningen er å rekruttere flere kvalifiserte grunnskolelærere lengst nord i landet. Ordningen fungerer slik at du først må jobbe som grunnskolelærer i Finnmark eller Nord-Troms i ett år. Deretter kan du få slettet studielån.

Sletting av lån for grunnskolelærere kommer i tillegg til den generelle ordningen for sletting av lån, hvor alle som bor og jobber i regionen kan få slettet inntil 30 000 kroner i året. Hvis du har rett til begge deler, må du derfor sende inn to søknader – en for hver ordning.

Hvor mye blir gjelden redusert med?

Du kan få slettet 20 000 kroner av gjelden din hvert år. Har du mindre enn 20 000 kroner i gjeld, sletter vi resten av gjelden din. 

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder deg som:

 • er lærer i Finnmark eller Nord-Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy).
 • oppfyller kompetansekravene etter opplæringslova § 10-1
 • har vært yrkesaktiv i minst 50 prosent undervisningsstilling i grunnskolen i tolv sammenhengende måneder

Søknadsfrist

Du må søke innen tre måneder etter at du har jobbet som lærer i ett år (opptjeningsperiode). 

Gå til søknaden for lærere

Aktuelt regelverk