Studielån i Lånekassen

Hva vil det si å ta opp et studielån?

Dette kjennetegner studielån:

  • deler av lånet kan gjøres om til stipend
  • er rentefritt mens du tar utdanning på fulltid
  • har inkludert gjeldsforsikring ved uførhet eller død
  • har flere sosiale ordninger knyttet til seg

Hva er studielån?

De aller fleste studenter i Norge har studielån fra Lånekassen. Det trenger de for å dekke utgifter til bolig, mat og studiemateriell. Et lån i Lånekassen er ikke helt det samme som lån i en bank. Et lån hos oss har flere fordeler sammenlignet med andre lån.

Dette er forskjellen på stipend og lån

De fleste som går på videregående får bare stipend. Stipend er penger du ikke trenger å betale tilbake. På høyere utdanning, for eksempel universitet og høgskole eller fagskole, er det vanlig med en kombinasjon av lån og stipend. Lån er penger du må betale tilbake senere med renter.

Deler av studielånet kan gjøres om til stipend

Inntil 40 prosent av det du får i lån på høyere utdanning kan gjøres om til stipend. Kravene for å få lån gjort om til stipend er at du ikke bor sammen med foreldrene dine, at du består utdanningen din og at du har inntekt og formue under en viss sum.

Du kan søke om redusert lån

Du kan velge å søke om bare den delen av lånet som senere kan gjøres om til stipend. Hvis du senere oppfyller vilkårene for omgjøring, blir hele gjelden din slettet.

Ordninger for ulike livssituasjoner

Når du søker om studielån, vurderer Lånekassen om du har rett til andre stipender eller lån. Dette kan for eksempel være hvis du må betale skolepenger, har barn, er over 30 år eller har nedsatt funksjonsevne. Hvis du blir syk eller får barn mens du studerer har vi også ordninger for det.

Lånet er rentefritt mens du tar utdanning

Så lenge du får lån og/eller stipend fra oss til fulltidsutdanning, er lånet rentefritt.

Det betyr at lånet ikke koster noe mens du tar utdanning. Du trenger heller ikke betale ned på lånet mens du studerer på fulltid med lån og stipend fra Lånekassen.

Ung mann med laptop. Foto.

Tilbakebetaling av studielån

Når du er ferdig med utdanningen din, skal du begynne å betale på lånet, men det er en betalingsfri periode på omtrent sju måneder fra du er ferdig til du skal betale første regning.

Du betaler avdrag og renter når du ikke lenger studerer

Det lånet du sitter igjen med etter at noe er gjort om til stipend, må betales tilbake. Det legges til renter på lånet fra du er ferdig med utdanningen og helt til lånet er nedbetalt.

Rentene i Lånekassen blir endret seks ganger i året, og er til enhver tid omtrent lik rentene for et vanlig boliglån.

Det finnes sosiale ordninger når du betaler tilbake på lånet

Hvis du blir ufør, syk eller havner i andre situasjoner som gjør at du har lav inntekt, kan du få slettet noe av lånet, eller få slettet renter.

Videre kan alle utsette betaling av regningen 36 ganger, som tilsvarer tre år til sammen.

Studielånet er personlig

I motsetning til banklån, blir studielån gitt uten sikkerhet i bolig eller annen verdi. Studielånet blir slettet hvis den som har det dør.

Gjeld etter fullført utdanning varierer

Hvor mye du har i gjeld etter at du er ferdig med utdanningen din er avhengig av hvor lenge du har studert, om du har studert i Norge eller utlandet og om du tok fullt lån eller ikke.

Hvis du har basislån, som er navnet på lånet de fleste studenter har, og får 40 prosent av lånet gjort om til stipend, kan du regne med en total gjeld på cirka 250 000 kroner etter tre år med studielån.

Hvis du har tatt opp lån til skolepenger, studert i utlandet eller ikke oppfyller vilkårene for omgjøring, må du regne med å få høyere gjeld.

Du må betale hver måned

Nedenfor kan du beregne omtrent hva du skal betale på studielånet hver måned.

De fleste betaler ned i løpet av 20 år

Vanlig nedbetalingstid er 20 år, og de fleste klarer fint å betale ned i løpet av disse årene.

Hvis du har lav gjeld blir nedbetalingstiden kortere, og du kan selv velge å betale ned raskere hvis du ønsker det.

Stipend og lån
Les mer om hva du kan få i stipend og lån.
Renter og gebyrer
Les om renter og gebyrer i Lånekassen.
Omgjøring
Les om omgjøring fra lån til stipend.
Er du flyktning?
Les om stipend til flyktninger

Betalingskalkulator

Aktuelt regelverk