Hjelp og kontakt

Veileder frister

Utbetaling i juni

01.06.2024
Det er for det meste bare studenter som tar høyere utdanning på fulltid som får penger i juni.

Spørsmål om stipend og lån

Skal du studere i Norge? Studier ved alle universiteter og godkjente høgskoler gir deg rett til støtte fra Lånekassen til å ta 480 studiepoeng. Det er det samme som åtte år med fulltidsstudier. 

Les mer om lån og stipend til universitet og høgskole i Norge

Les mer om lån og stipend til universitet og høgskole i Norden

Les mer om lån og stipend til universitet og høgskole i utlandet

Du må signere avtalen om støtte og registrere et gyldig kontonummer på Dine sider.

I tillegg må lærestedet ditt gi oss informasjon. Er du elev på videregående må skolen gi oss beskjed om at du har møtt opp på skolen.

Er du student på offentlig høyere utdanning? Før vi kan overføre penger, må du:

 • Registrere deg for semesteret, noe som regel betyr å melde deg opp til undervisning og vurdering(eksamen)
 • Betale semesteravgift

Da vil lærestedet gi oss beskjed. Studerer du på privat høyskole eller følger nettundervisning, gjelder egne utbetalingsvilkår.

Når du er under 18 år er det en av foreldrene dine (ev. verge) som skal signere på dine vegne. Begge foreldre får tilsendt avtalen enten i digital postkasse (Digipost eller E-boks) eller som brev i posten, men det er nok at én av dem signerer avtalen. Foreldre signerer digitalt i tjenesten Foreldresignering med BankID eller tilsvarende. Hvis du er under 18 år og har søkt om lån i tillegg til stipend skal du signere avtalen sammen med én av foreldrene dine.

Når du er over 18 år skal du signere avtalen selv. Det gjør du ved å logge inn på Dine sider og finne avtalen som skal signeres. Du må bruke BankID eller tilsvarende for å signere digitalt. Hvis du kun har søkt om utstyrsstipend, trenger du ikke signere. 

Hvis du ikke får til å signere, kan du oppdatere til nyeste versjon av nettleseren eller bruke en annen nettleser.

Når du har oppfylt vilkårene for å få utbetalt pengene, overfører vi dem. Det vil ta 2-3 dager fra vi utbetaler pengene til du har dem på din konto. Deretter får du en utbetaling den 15. hver måned resten av semesteret hvis du studerer i Norge. Hvis du studerer i utlandet får du utbetaling for hele semesteret med den første utbetalingen.

Spørsmål om gjeld og betaling

Lån blir gjort om til stipend året etter du tok eksamen. Årsaken er at vi venter på inntektsopplysninger fra skatteetaten for året som er gått.

Vi begynner å sende ut vedtak om omgjøring i juni, og sender ut vedtak fortløpende gjennom sommeren. Noen får vedtaket sitt i juni eller juli, mens andre må vente lengre.

Du får en betalingsplan fra oss når du skal begynne nedbetalingen,

Alle kan utsette betalingen inntil 36 ganger, Du trenger ikke å forklare hvorfor du vil ha betalingsutsettelse.

Hvis du bruker opp de 36 utsettelsene, kan du ikke utsette flere regninger med mindre du har rett til å få slettet renter.

Lånet ditt er rente- og avdragsfritt så lenge du får lån og stipend til fulltidsutdanning fra oss. Hvis du ikke får lån og stipend til fulltidsutdanning lenger, blir lånet rentebærende og du må begynne å betale etter en betalingsfri periode på omtrent sju måneder. Det gjelder både hvis du avslutter eller avbryter utdanningen din, hvis du går over til deltidsutdanning eller hvis du studerer uten lån og stipend fra Lånekassen.

Kontakt oss

Kundesenteret vårt har åpent på hverdager kl. 10.00–15.00. Ring oss på telefonnummer

+47 21 49 60 00

Det er vanligvis kortest ventetid på telefon mellom kl. 10 og 11.

Lånekassen har ingen e-postadresse for kunder. For å sende oss e-post, må du logge inn på Dine sider. 

Skal du sende noe i posten?

Du kan ikke levere post til oss ved å møte opp fysisk på kontoradressen vår.  Bruk Lånekassens felles postadresse for alle kundebrev. 

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Når får jeg svar?

Søknader om lån og stipend til utdanning som må behandles av en saksbehandler, har for tiden 5 ukers behandlingstid.

 

Vær på vakt mot svindelforsøk

Du bør alltid logge deg inn på Dine sider hvis du er usikker på om du har fått en ekte regning eller når du skal oppgi informasjon til Lånekassen.

 

Annen kontaktinformasjon

Hvis du opplever tekniske problemer med Lånekassens tjenester, vil vi gjerne at du melder fra om det til oss.

Du kan ikke få svar på spørsmål om kundeforholdet ditt når du sender inn teknisk feilmelding.

E-post for å melde fra om tekniske feil

Foreldre må ha fullmakt når de ringer for barn over 18 år

Ønsker du at foreldrene dine skal ta kontakt med Lånekassen på dine vegne, må de ha fullmakt dersom du er over 18 år.

For å gi fullmakt til foreldrene dine må du sende oss enten:

 • en e-post fra Dine sider, eller
 • en faks til 21 70 43 80, eller
 • et brev til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo

Bruk gjerne skjemaet for fullmakt (pdf).

Har du spørsmål om ditt private kundeforhold i Lånekassen?

Da må du kontakte kundesenteret på:

+47 21 49 60 00 (mandag–fredag kl. 10.00–15.00)

Er du politi eller har administrative spørsmål?

Kontakt sentralbordet på + 47 21 70 40 00

E-post om administrative spørsmål eller meldinger.

Sentralbordnummeret og e-postadressen skal kun brukes til henvendelser om leverandørfakturaer, anskaffelser, jobbsøknader eller andre saker som ikke gjelder enkeltkunder.

Dokumenter

Dokumenter som gjelder anskaffelser og andre administrative henvendelser, sendes til:

Statens lånekasse for utdanning
P.B. 191 Økern
0510 OSLO

Fakturaadresse

Fakturaer sendes til:

Lånekassen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Kontoradresser

 • Oslo: Fyrstikkalleen 1
 • Stavanger: Lagårdsveien 44
 • Trondheim: Brattørkaia 12
 • Ørsta: Vikegata 25

Vi har ikke kundemottak på kontoradressene.

Arbeidsflaten for læresteder

Arbeidsflaten bruker du:

 • for å bekrefte opplysninger i søknader
 • registrere frammøte
 • melde fra om avbrudd

Logg inn arbeidsflaten

Telefon for ansatte ved læresteder

+47 21 49 25 50 (mandag–fredag kl. 10.00–15.00)

Postadresse

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Har du problemer med innlogging eller signering av avtale om støtte?

Innloggingsløsningen vår er ID-porten, som ikke driftes av Lånekassen. Har du spørsmål om innlogging eller signering, må du derfor kontakte brukerstøtten hos ID-porten (eid.difi.no).

Foreldresignering

Skal du signere avtale om støtte for et barn under 18 år, kan du gå til foreldresignering

Kontonummer og KID

Regningen inneholder all informasjon du trenger for å betale. Hvis du ikke finner regningen skal du bruke dette:
 • Kontonummer: 7694.05.20300
 • KID-nummer. Det er alltid det samme, og du finner det på Dine sider og tidligere regninger.
 • Terminbeløp. Dette finner du på Dine sider.