Tilleggslån

Når du har barn, eller er over 30 år, kan du få tilleggslån fra Lånekassen.
Inntil
115 880
i året

Tilleggslån for deg som er 30 år eller eldre

Du kan få tilleggslån hvis du tar universitets- eller høgskoleutdanning, fagskole eller videregående skole, og er 30 år eller eldre.

Tilleggslånet på 115 880 kroner  er bare for studenter på fagskole, universitets- eller høgskoleutdanning. Tar du videregående opplæring, kan du låne inntil 57 940 kroner i året. Lånet kommer i tillegg til andre lån og stipend. 

Du må fylle 30 år senest 31.12.2024 for å ha rett til tilleggslånet i studieåret 2024–2025. Det vil si at du må være født i 1994 eller tidligere for å ha rett til lånet i dette studieåret. Fyller du 30 år i 2025 har du først rett til lånet fra høsten 2025. Du må også ha rett til vanlig lån og stipend for å ha rett til tilleggslånet.

Tar du andre utdanninger, kan du ikke få dette lånet.

Det årlige maksimalbeløpet gjelder for fulltidsutdanning. Hvis du studerer på deltid, blir beløpet redusert. Hvor mye du får når du studerer på deltid, avhenger av hvor mange studiepoeng eller årstimer du tar.

Hvor mye kan du låne til sammen?

Tilleggslånet er begrenset til 231 760 kroner til sammen over flere år for utdanning ved fagskole, universitet og høgskole, og 115 880 kroner til sammen for videregående opplæring.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for deg som har barn. Tilleggslånet kan ikke gjøres om til stipend, med unntak av sykestipend.

Slik søker du om tilleggslån

Det er ikke en egen søknad for tilleggslån. Når du søker om vanlig studielån og stipend, får du spørsmål om du vil søke om ekstra lån.

Inntil
57 940
i året

Tilleggslån for deg som har barn

Du kan låne inntil 57 940 kroner i året i tillegg til andre lån og stipend, men begrenset til 115 880 kroner til sammen for de årene du får lånet.

Barnet må være under 16 år, altså født i 2009 eller senere, og må bo hos deg minst 40 prosent av tiden. De eneste som ikke kan få dette lånet, er voksne som tar grunnskole, og elever under 18 år.

Det årlige maksimalbeløpet gjelder for fulltidsutdanning. Hvis du studerer på deltid, blir beløpet redusert. Hvor mye du får når du studerer på deltid, avhenger av hvor mange studiepoeng eller årstimer du tar.

Hvor mye kan du låne til sammen?

Du kan låne til sammen 115 880 kroner som tilleggslån enten du studerer på fulltid eller deltid. Den øvre grensen er den samme, uavhengig av hvor mange år du velger å fordele lånet på.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for deg over 30 år. Hvis du også har krav på dette, er det reglene for tilleggslån for låntakere over 30 år som gjelder for deg.

Tilleggslånet kan ikke gjøres om til stipend, med unntak av sykestipend.

Slik søker du om tilleggslån

Det er ikke en egen søknad for tilleggslån. Når du søker om vanlig studielån og stipend, vil du få spørsmål om du vil søke om ekstra lån.