Autorisasjon og helsefag

At du får lån og stipend fra Lånekassen, betyr ikke at du nødvendigvis får autorisasjon til å jobbe som helsepersonell i Norge når du er ferdig med utdanningen.

Autorisasjon av helsefaglige utdanninger i EØS

Innenfor EU/EØS har landene blitt enige om å harmonisere fem helsefaglige utdanninger. Det betyr at landene er enige om hva disse utdanningene skal inneholde, og dermed gjøre det enklere å få autorisasjon i andre EU/EØS-land.

De harmoniserte helseprofesjonene er:

  • lege
  • tannlege
  • sykepleier
  • jordmor
  • farmasøyt/provisorfarmasøyt

Gjennomfører du en av disse utdanningene, og utdanningen gir rett til autorisasjon i studielandet, kan du være rimelig sikker på at du vil få autorisasjon i Norge. Tar du en annen utdanning enn de fem harmoniserte, vurderer Helsedirektoratet utdanningen din opp mot en tilsvarende utdanning i Norge. Helsedirektoratet vurderer da om nivå, innhold, omfang og eventuelt grad av integrert praksis i den utenlandske utdanningen er jevngod med tilsvarende utdanning i Norge.

Autorisasjon av helsefaglige utdanninger utenfor EØS

Det er vanskeligere å få autorisasjon hvis du tar en utdanning utenfor EU/EØS. Helsedirektoratet sammenligner da den utenlandske utdanningen opp mot tilsvarende utdanning i Norge med hensyn til nivå, innhold og omfang, og går blant annet gjennom:

  • detaljerte fagplaner
  • læringsmål
  • ECTS/Credits eller antall timer for hvert fag
  • opplysninger om klinisk praksis og en rekke andre opplysninger

I tillegg må du ta kurs i hvordan det norske helsesystemet fungerer. Noen yrker må også ta en praktisk fagprøve og kurs i håndtering av medisiner.

Helsedirektoratet trenger detaljert dokumentasjon om utdanningen din for å kunne vurdere om du får autorisasjon. Derfor er det viktig at du sørger for å ta vare på dokumentasjon underveis i utdanningen.

Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider