Autorisasjon og helsefag

At du får lån og stipend fra Lånekassen, betyr ikke at du nødvendigvis får autorisasjon til å jobbe som helsepersonell i Norge når du er ferdig med utdanningen.

Autorisasjon av helsefaglige utdanninger i EØS

Innenfor EU/EØS har medlemslandene blitt enige om å harmonisere fem helsefaglige utdanninger. Det betyr at landene er enige om minstekrav til hvor lange disse utdanningene skal være, og hva de skal inneholde. Dette skal gjøre det enklere å få autorisasjon i andre EU/EØS-land.

De harmoniserte helseutdanningene er:

  • lege
  • tannlege
  • sykepleier
  • jordmor
  • provisorfarmasøyt (master i farmasi)

Hvis du skal studere en av disse utdanningene i utlandet med støtte fra Lånekassen, må utdanningen være i et EU/EØS-land, Sveits, Canada, USA, Storbritannia, New Zealand eller Australia.

Hvis du gjennomfører en av disse utdanningene, og utdanningen gir rett til yrkesgodkjenning i studielandet, kan du være rimelig sikker på at du vil få autorisasjon i Norge. Tar du en annen utdanning enn de fem harmoniserte, vurderer Helsedirektoratet utdanningen din opp mot en tilsvarende utdanning i Norge. Helsedirektoratet vurderer da om nivå, innhold, omfang og eventuelt mengden av integrert praksis. Hvis utdanningen din er vesentlig forskjellig fra den norske utdanningen, kan du ilegges en prøveperiode. 

Helsedirektoratet har laget en kort informasjonsfilm som forklarer disse reglene på under tre minutter. Klikk her for å se den på YouTube.

Autorisasjon av helsefaglige utdanninger utenfor EØS

Det er vanskeligere å få autorisasjon hvis du tar en utdanning utenfor EU/EØS. Helsedirektoratet sammenligner da den utenlandske utdanningen opp mot tilsvarende utdanning i Norge for å se om den er jevngod med hensyn til nivå, innhold og omfang. Dette blir brukt i vurderingen:

  • detaljerte fagplaner
  • læringsmål
  • ECTS/Credits eller antall timer for hvert fag
  • opplysninger om klinisk praksis og en rekke andre opplysninger

I tillegg må du ta kurs i hvordan det norske helsesystemet fungerer. Noen yrker krever også en praktisk fagprøve, og kurs i håndtering av medisiner for at du skal få autorisasjon. Dette kan du lese mer om på Helsedirektoratet sine nettsider.

Helsedirektoratet trenger detaljert dokumentasjon om utdanningen din for å kunne vurdere om du får autorisasjon. Derfor er det viktig at du sørger for å ta vare på dokumentasjon underveis i utdanningen.

Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider