Tilknytning til Norge

Søker du støtte til utdanning i utlandet, er det et krav om tilknytning til Norge. Dette gjelder også dersom du skal ta nettstudier i Norge.

For å kunne få støtte til utdanning i utlandet, må du oppfylle minst ett av vilkårene under om tilknytning til Norge. Under følger informasjon om vilkårene og eventuell dokumentasjon du må sende inn.

For deg som har bodd i Norge i minst to år i løpet av de siste fem årene

Du kan ha rett til støtte hvis du har bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst to år i løpet av de siste fem årene før utdanningen starter. Du må ha hatt ditt faktiske bosted i Norge. Det er ikke nok å bare ha vært registrert med en adresse i Folkeregisteret.

Du må sende inn dokumentasjon som viser at du har bodd i og hatt hovedbeskjeftigelsen din i Norge i minst to år sammenhengende. Dette kan for eksempel være dokumentasjon fra arbeidsgiver eller skole.

For deg som har tatt utdanning i Norge i minst tre år til sammen

Du kan ha rett til støtte hvis du har gått på skole i Norge i minst tre år. De tre årene trenger ikke være sammenhengende. Grunnskoleopplæring teller også med.

Du må sende inn karakterutskrift eller annen dokumentasjon som viser perioden du har vært i utdanning. Fikk du støtte av Lånekassen i perioden du tok utdanning i Norge, trenger du ikke sende inn dokumentasjon. Du må da velge «Jeg har sendt inn dokumentasjonen tidligere» for å komme videre i søknaden.

For deg som har barn, ektefelle eller forelder som bor i Norge mens du er i utdanning

Du kan ha rett til støtte hvis har familie boende i Norge mens du tar utdanning i utlandet.

Du må sende inn dokumentasjon som viser at du enten bor sammen med familiemedlemmet i Norge når utdanningen starter, eller har bodd med familiemedlemmet i minst to år i Norge eller i utlandet. Du må også dokumentere norskkunnskaper på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk.

For deg som er EØS-/EFTA-grensearbeidstaker eller familiemedlem til en EØS-/EFTA-grensearbeidstaker

Du må sende inn dokumentasjon som viser at du er EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker eller i familie med en EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker som har arbeidet i Norge i minst to av de siste fem årene. Hvis du er familiemedlem av EØS- eller EFTA-grensearbeidstaker, må du dokumentere å ha bodd i Norden i minst to av de siste fem årene. Du må også dokumentere norskkunnskaper på nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk.

En grensearbeider er en person som bor i ett EØS-land og arbeider i et annet, og som reiser hjem til bosettingslandet daglig eller minst én gang per uke.

Oppfyller du ikke noen av disse vilkårene, men mener likevel at du har en sterk tilknytning til Norge?

Da kan vi gjøre en samlet skjønnsmessig vurdering av situasjonen din. Når vi skal vurdere dette, legger vi særlig vekt på kunnskaper i norsk.

Du må sende inn alt du har av dokumentasjon på tilknytningen din. Dette kan være et brev der du redegjør for tilknytningen din til Norge, og i tillegg dokumenterer hvilke forhold som knytter deg til Norge. Du må også sende inn diplom for bestått norsktest på nivå B1 eller annen dokumentasjon som viser at du har tilsvarende gode norskkunnskaper.

Krav om søkerens tilknytning til Norge ved utdanning i utlandet eller nettstudier