Nedsatt funksjonsevne

Informasjonen nedenfor gjelder deg som er i en utdanning som gir rett til basislån.
Ung mann og kvinne på en benk som ser på mobil og i bok. Foto.

Tilleggsstipend

Hvis du har nedsatt funksjonsevne og derfor ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend (tidligere kalt ekstrastipend).

Stipendet er på 4 443 kroner per måned, eller 48 873 kroner for et helt studieår hvis du har støtte i elleve måneder. Studerer du på deltid, blir stipendet redusert ut fra hvor mange studiepoeng du skal ta.

For å ha rett til stipendet må du være i stand til å studere, men ikke til å jobbe ved siden av studiene, fordi det i stor grad vil gå ut over studieprogresjonen din. En lege eller spesialist må bekrefte det i søknaden.

Du kan ikke ha lønnet arbeid i det hele tatt så lenge du får tilleggsstipendet. Det finnes noen unntak, bl.a. hvis du har et frivillig verv eller ulønnet arbeid ved siden av studiene, da kan du likevel få stipendet.

Gå til søknaden om tilleggsstipend
Ung kvinne og ung mann i bymiljø. Foto.

Stipend og lån om sommeren

Kan du ikke ha sommerjobb fordi du har nedsatt funksjonsevne, kan du få stipend og lån i tolv måneder.

Dette betyr at du får basislån og stipend etter de vanlige satsene også om sommeren, selv om du ikke studerer da. Du kan også få tilleggsstipendet for nedsatt funksjonsevne om sommeren.

Du må bruke en egen søknad for å få sommerstøtte 

For at du skal ha rett til stipend og lån om sommeren, må du ha en funksjonsnedsettelse som hindrer deg i å ha eller få sommerjobb. En lege eller fagspesialist må bekrefte det i søknaden.

Du kan ikke ha lønnet arbeid i det hele tatt om sommeren når du får sommerstøtte, og du må fortsette studiene høsten etter. Du kan altså ikke få støtte om sommeren etter du er ferdig med utdanningen din.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for sommeren 2024 er 15. august 2024. 

Gå til søknaden for stipend og lån om sommeren
""

Har du blitt forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne?

Hvis læringsmiljøet eller studiesituasjonen ikke er tilpasset den nedsatte funksjonsevnen din, kan du i noen tilfeller få basislånet som stipend mens du tar igjen forsinkelsen.

Kan du dokumentere at du har blitt forsinket i utdanningen fordi skolen ikke har tilrettelagt for deg, mister du ikke retten til stipend og lån, selv om du blir forsinket med mer enn 60 studiepoeng. Da får du også basislånet som stipend i den perioden du bruker på å hente inn forsinkelsen.

Vanligvis kan du bare få lån og stipend i til sammen åtte år. Men er du forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan du få lån og stipend i mer enn åtte år.

Slik søker du

Aktuelt regelverk