Lånekassen

Dagens rente er
1,312%
Flytende nominell rente
Les mer om renter

Veileder frister

Betalingsplan og studielån

Gjelden kan bli mindre

Omgjøring for 2021 skjer høsten 2022, etter vi har fått opplysninger fra Skatteetaten.

Det betyr at gjelden kan bli mindre enn det som står i betalingsplanen i dag. 

Hvis gjelden blir mindre, får du automatisk en ny betalingsplan med oppdatert gjeld. 

Sjekk Dine sider

Du kan se betalingsplanen og hva du har i gjeld på Dine sider.