Utenlandsk statsborger - studere i utlandet

Hvis du ikke har norsk statsborgerskap og ønsker å studere en hel grad eller ta enkeltemner i utlandet, kan du ha rett til lån og stipend hvis du oppfyller ett av disse unntakene.

Varig oppholdsrett i Norge

Du er EØS-borger med varig oppholdsrett i Norge, eller du har varig oppholdsrett som familiemedlem til en EØS-borger. Varig oppholdsrett er en egen rettighet du kan oppnå først etter minst fem års opphold i Norge.

Dokumentasjonskrav

Har du varig oppholdsbevis/oppholdskort, må du sende inn kopi av dette. Registreringsbevis for EØS-borgere er ikke det samme som varig oppholdsbevis/oppholdskort.

Hvis du er EØS-borger og ikke har varig oppholdsbevis, må du sende inn dokumentasjon som viser at du har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år. Det vil si dokumentasjon som viser at du har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student, eller har bodd her med tilstrekkelig midler.

Hvis du er EØS-borger og søker om støtte på grunnlag av varig oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger, må du sende inn dokumentasjon som viser at både du og EØS-borgeren du er i familie med, har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år.

Hvis du ikke er EØS-borger og søker om støtte på grunnlag av varig oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger, må du sende inn dokumentasjon som viser at  

  • EØS-borgeren du er i familie med har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år. Det vil si dokumentasjon som viser at EØS-borgeren har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student, eller har bodd her med tilstrekkelig midler.
  • du har hatt lovlig opphold i den samme perioden som EØS-borgeren, og at du har bodd sammen med EØS-borgeren i denne perioden.

Nordiske borgere må også dokumentere at de har varig opphold i Norge etter disse reglene. Vi sjekker i Folkeregisteret om du er registrert som bosatt i Norge. 

EØS- eller EFTA-arbeidstaker

Du er statsborger fra et EØS- eller EFTA-land og har status som arbeidstaker i Norge.

Dette vilkåret gjelder når du slutter å arbeide for å ta en utdanning. Det må være en faglig sammenheng mellom arbeidet du har hatt i Norge, og utdanningen du søker om lån og stipend til. Hvis du har blitt ufrivillig arbeidsledig og du har vært registrert som arbeidssøker hos Nav i hele perioden, kan kravet om faglig sammenheng falle bort.

Dokumentasjonskrav

I en del tilfeller finner vi opplysninger om arbeidsforhold i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Hvis vi ikke får de opplysningene vi trenger derfra, må du selv sende oss dokumentasjon på arbeidsforhold i Norge.

Dette må du sende

Bekreftelse (attest) fra din(e) norske arbeidsgiver(e) som viser perioden(e) du har arbeidet i Norge, hva arbeidet besto av, og stillingsprosenten du har hatt. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig.

Barn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker eller dennes ektefelle

Du kan ha rett til lån og stipend til å ta utdanning i utlandet hvis du er barn eller barnebarn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker, eller av en som er gift med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker.

Hvis arbeidstakeren har samboer med felles barn, regnes samboeren som ektefelle. I tillegg må du oppfylle minst ett av disse to vilkårene:

  • Du må være under 21 år
  • Du må være forsørget av arbeidstakeren eller arbeidstakerens ektefelle

Hvis EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge, vil du miste retten til lån og stipend.

Dokumentasjonskrav

I en del tilfeller finner vi opplysninger om arbeidsforhold i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Hvis vi ikke får de opplysningene vi trenger derfra, må du selv sende oss dokumentasjon på arbeidsforhold i Norge.

Dette må du sende

Dokumentasjon som viser at én av foreldrene dine eller ektefelle til en av foreldrene dine er arbeidstaker i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Foreldre eller besteforeldre av EØS- eller EFTA-arbeidstaker eller dennes ektefelle

Du er forelder eller besteforelder av EØS- eller EFTA arbeidstakeren eller arbeidstakerens ektefelle, og du blir forsørget av arbeidstaker eller arbeidstakers ektefelle/samboer med felles barn.

Hvis EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge, vil du miste retten til lån og stipend.

Dokumentasjonskrav

I en del tilfeller finner vi opplysninger om arbeidsforhold i Arbeidstakerregisteret. Hvis vi ikke får de opplysningene vi trenger derfra, må du selv sende oss dokumentasjon på arbeidsforhold i Norge.

Dette må du sende

Da må du sende en bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Gift med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge

Dette gjelder også hvis dere er samboere og har felles barn. Hvis EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge, vil du miste retten til lån og stipend.

Dokumentasjonskrav

I en del tilfeller finner vi opplysninger om arbeidsforhold i Arbeidstakerregisteret. Hvis vi ikke får de opplysningene vi trenger derfra, må du selv sende oss dokumentasjon på arbeidsforhold i Norge.

Dette må du sende

Du må sende dokumentasjon som viser at ektefellen/samboeren din har arbeid i Norge. Dette kan for eksempel være en bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig.

Oppfyller du ikke vilkårene?

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for statsborgerskap, har du ikke rett til lån og stipend til utdanning i utlandet. Du kan likevel ha rett til lån og stipend til utdanning i Norge.

Du må ha tilknytning til Norge og generell studiekompetanse

I tillegg til å ha oppfylt minst et av vilkårene for statsborgerskap, må du ha generell studiekompetanse, tilknytning til Norge, og utdanningen du søker på må være godkjent for støtte.

Generell studiekompetanse

Du kan oppnå generell studiekompetanse enten ved å ha fullført videregående opplæring i Norge, eller med en utdanning fra utlandet.

Disse kravene finner du mer informasjon om på Samordna opptak sine nettsider (samordnaopptak.no). Kravene til norskkunnskaper for å få generell studiekompetanse gjelder ikke for søkere som har bestått videregående opplæring i utlandet eller International Baccalaureate (IB).

Tilknytning til Norge

Det er flere situasjoner som kan føre til at du oppfyller dette kravet. Det kan komme an på om du har bodd i Norge over lengre tid, om du har nær familie i Norge, eller om du har studert i Norge. Du finner mer informasjon om de ulike situasjonene som kan regnes som tilknytning til Norge på denne siden.

Her finner du mer informasjon om utdanninger og læresteder Lånekassen har gitt støtte til de siste tre årene. 

Regelverk