Ditt ansvar

Du har plikt til å melde fra til Lånekassen hvis det oppstår endringer i situasjonen din underveis i utdanningen, for eksempel hvis du endrer på eller avbryter utdanningen din.

Du er pliktet til å melde i fra til Lånekassen dersom du

  • avbryter eller tar en pause i utdanningen
  • skifter lærested eller endrer den faglige planen
  • betaler mindre i skolepenger enn det du oppgav i søknaden
  • endrer bostatus (flytter fra eller til foreldrene dine) eller sivilstatus

Konsekvenser for deg

Endringer kan føre til at du har krav på mer eller mindre penger. Melder du ikke fra om endringer, kan du gå glipp av penger du har rett til. Hvis du har fått mer penger enn du har krav på, og ikke gir beskjed om endringer, kan det få alvorlige konsekvenser. I verste fall kan du miste retten til lån og stipend fra Lånekassen, for en periode eller for all framtid.

Dersom du ikke melder fra om endringer eller gir feil opplysninger, kan vi gjøre om stipend til lån og kreve at du umiddelbart betaler tilbake støtte du ikke skulle hatt. I grove tilfeller politianmelder vi.

Ta vare på dokumentasjon

Alle som får lån som kan bli omgjort til stipend kan bli bedt om å dokumentere at de ikke bor hos foreldrene sine. Ta derfor vare på alle leiekontrakter og lignende dokumenter.

Frister

Fristen for å melde fra om endringer er innen slutten av perioden du har fått støtte til. Har du for eksempel fått lån og stipend til og med 15. juni 2024, er det også fristen for å melde fra om endringer. Perioden du har fått stipend og lån står i vedtaket ditt, som du finner på Dine sider. Endringer du melder fra om senere enn dette, vil vi ikke ta hensyn til.

Avbryter du utdanningen, må du melde fra til oss med én gang.

Brev du får fra oss, har egne svarfrister. Vanligvis er fristen på tre uker. Foreldrestipend og sykestipend har egne søknadsfrister.